"prioritair" vertalen - Engels

NL

"prioritair" in het Engels

NL

prioritair {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
prioritair
Het is prioritair dat dit voorstel zo snel mogelijk wordt goedgekeurd.
Adoption of this proposal at the earliest time would be a matter of high priority.
Het afronden van de onderhandelingen omtrent Agenda 2000 is voor ons derhalve van prioritair belang.
That is also why concluding the negotiations on Agenda 2000 is our top priority.
De cultuur van de Europese volkeren behouden en verspreiden: dat is een gemeenschappelijk prioritair doel.
Preserving and spreading the culture of the European peoples is a main common priority.

Voorbeeldzinnen voor "prioritair" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen tweede punt betreft een thema dat prioritair afgehandeld moet worden.
Secondly, it is an issue which needs to be taken out of brackets, as it were.
DutchHet is uiteraard aan de Ierse regering om te beslissen welke uitgaven prioritair zijn.
It is clearly up to the Irish government to define its spending priorities.
DutchDaaruit blijkt hoe weinig prioritair dit zo belangrijke onderwerp voor de Europese Unie is.
That shows what priority the European Union gives to such an important project.
DutchHet is prioritair dat dit voorstel zo snel mogelijk wordt goedgekeurd.
Adoption of this proposal at the earliest time would be a matter of high priority.
DutchOverigens worden in Agenda 2000 de programma's SAVE en ALTENER aangeduid als prioritair.
Furthermore, Agenda 2000 identifies SAVE and Altener as priority programmes.
DutchTot daar de problemen die de economische commissie prioritair stelt.
These are the issues which the Economic Affairs Committee regards as paramount.
DutchIk wil u echter zeggen, dames en heren, dat veiligheid voor de Commissie een prioritair doel is.
But I would like to say that safety is a priority objective for the Commission.
DutchDe biologische fytosanitaire strijd blijft voor de bosbouwers prioritair.
The fight to sustain plant health is still a priority among foresters.
DutchNa Lissabon is het de tweede keer dat werkgelegenheid prioritair is op een Raad.
This will be the second time since Lisbon that employment has been one of the Council's priorities.
DutchHet afronden van de onderhandelingen omtrent Agenda 2000 is voor ons derhalve van prioritair belang.
That is also why concluding the negotiations on Agenda 2000 is our top priority.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, de mediterrane regio is voor de Europese Unie van prioritair belang.
Mr President, the Mediterranean is a priority area for the European Union.
DutchMet deze problemen houdt zich natuurlijk prioritair een verslag van de Rekenkamer bezig.
These problems will of course be dealt with primarily in a report from the Court of Auditors.
DutchIk ben blij dat de Raad van Laken ermee heeft ingestemd dat deze doelstellingen prioritair zijn.
I am delighted that the Laeken Council agreed to give these objectives priority status.
DutchHet is van prioritair belang dat de vereiste niveaus snel worden bereikt.
Priority must be given to attaining these levels without delay.
DutchHet voorkomen van de desertificatie ervan is dan ook van prioritair belang.
It is therefore a priority to prevent their desertification.
DutchAangaande de buitenlandse politiek moet Latijns-Amerika worden beschouwd als een prioritair gebied.
In terms of foreign policy Latin America must be seen as a priority area.
DutchIk bedoel maar dat deze richtlijn wenselijk en prioritair is.
This directive has therefore been long-awaited and must be a priority.
DutchIk ben van mening dat de criteria van Kyoto een prioritair doel van de Europese Unie moeten vormen.
Compliance with the Kyoto criteria must be one of the European Union's priority objectives.
DutchHandel kan worden aangemerkt als een van de zes sectoren voor prioritair optreden van het ontwikkelingsbeleid.
Trade can be identified as one of the six priority areas for development policy.
DutchHeeft de Europese Commissie besloten om de oplossing van de kwestie niet meer als prioritair te beschouwen?
Has the Commission decided no longer to consider it a priority to resolve this issue?