"pols" vertalen - Engels

NL

"pols" in het Engels

NL pols
volume_up
{de}

1. algemeen

pols (ook: tel, polsslag)
volume_up
pulse {znw.}
Daartoe moeten we het beleid van gelijke kansen de pols nemen, meten en evalueren.
We therefore need to take the pulse of the equality policy, measure it and assess it.
Wij willen onmiddellijk de vinger aan de pols houden als er ontwikkelingen zijn op dat gebied.
We want to have our finger firmly on the pulse of any developments in that area.
De heer Cornelissen heeft zijn vinger op de pols gelegd.
Mr Cornelissen has put his finger on the pulse.
pols
volume_up
wrisl {znw.}

2. anatomie

pols (ook: handwortel)
volume_up
wrist {znw.}
De reden dat ik mijn pols vasthoud, is omdat daarin het geheim van de illusie schuilt.
The reason I'm holding onto my wrist is because that's actually the secret of the illusion.
Tijdens een dansrepetitie viel ze op haar uitgestrekte arm en verstuikte haar pols.
And during the course of one of her dance rehearsals, she fell on her outstretched arm and sprained her wrist.
Skinny, stealy fingers at my wrist

Voorbeeldzinnen voor "pols" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZe weten niet wat er gaat komen, maar ze zullen iets uit de losse pols laten horen.
They don't know what's coming, but they'll hear something off the cuff.
DutchLaten we de vinger steeds aan de pols houden, maar laten we ook geen onnodige verwachtingen scheppen.
Let us make a continual evaluation, but without creating unnecessary expectations.
DutchDaarvoor geven we los uit de pols 250 miljoen ecu uit, en ooit, misschien in het jaar 2050 of zo...
In that case, we blithely spend ECU 250 million, and sometime, possibly in the year 2050...
DutchOp dat punt moeten wij de vinger aan de pols houden en goede argumenten blijven aandragen.
What is needed here is continued vigilance and discussion.
DutchVorig jaar heb ik aan den lijve ondervonden hoe het systeem werkt, omdat ik mijn pols had gebroken in Brussel.
Last year I experienced its operation directly, having broken my hand in Brussels.
DutchIk zou de heer Nielson dan ook iets meer de pols willen voelen.
I would also like to test Mr Nielson a little further.
DutchDaarom moeten wij de vinger aan de pols blijven houden.
Here, too, we must continue to be a motive force.
DutchWij gaan het land binnen en ook weer uit, en wij houden de vinger aan pols en wel zo goed als in de gegeven omstandigheden mogelijk is.
We go in and out and are monitoring as closely as possible and as closely as we are allowed to.
DutchWij ontkennen niet dat een hervorming nodig is, maar die behoort niet op deze manier, uit de losse pols, ingevoerd te worden.
We do not deny the need for reform, but this reform must not be improvised in this way or brought in on the sly.
DutchWe blijven de vinger aan de pols houden.
Careful monitoring will therefore continue.
DutchIk denk dat het Europees Parlement, en de Commissie regionaal beleid in het bijzonder, steeds de vinger aan de pols heeft gehouden.
I think that the European Parliament, and particularly its Committee on Regional Policy, has risen to the occasion.
DutchAlle betrokkenen moeten hun inspanningen opvoeren, maar de Europese Unie en de diverse landen moeten de vinger aan de pols houden.
All involved must intensify their efforts, but they need the close attention of the European Union and the nation states.
Dutchde vinger aan de pols houden
Dutchvinger aan de pols houden
DutchZe heeft kartelvorming en misbruik van machtsposities aan de kaak gesteld en tevens de vinger aan de pols gehouden ten aanzien van concentraties en overheidssteun.
It has tackled secret agreements and abuses of dominant positions and has also controlled mergers and State subsidies.
DutchIk hecht er buitengewoon veel waarde aan een wetsvoorstel in te dienen dat gebaseerd is op keiharde wetenschappelijke feiten en ik houd dan ook de vinger aan de pols.
I attach the utmost importance to taking forward a legislative proposal based on sound science, and will follow it closely.
DutchHij zei "Ik ga niet meer op dezelfde manier met patiënten om, je wilt niet uit de losse pols iets zeggen wat tegen je gebruikt kan worden."
He said, "Well you know, I don't deal with patients the same way anymore. ~~~ You wouldn't want to say something off-the-cuff that might be used against you."
DutchHet gaat niet simpelweg om het sluitend maken van inkomsten en uitgaven, maar om een begroting die in staat is de hand aan de pols te houden van een politieke unie in een veranderende wereld.
This does not simply involve determining income and expenditure, but it must also be able to sound out the opinion of a political union in a changing world.
DutchIk zal de vraag verder laten rusten, omdat ik ervan overtuigd bent dat u een vinger aan de pols blijft houden zodat dit probleem zo mogelijk nog vóór 2007 opgelost kan worden.
I would now like to put aside this question because I believe that you will continue to work in this area and that this problem will be resolved, if at all possible, before 2007.