NL

ploeg {de}

volume_up
In het voetbal kan een goede ploeg met een slechte trainer nooit de top bereiken.
In football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
Wilt u 'n plaats veroveren in de Britse Olympische scherm ploeg?
Aren't you trying out for a place in the British Olympic fencing team?
Een sterke ploeg van mannen en vrouwen natuurlijk.
Needless to say, that should be a strong team of men and women.
ploeg (ook: team, manschappen)
De ploeg van 'Dirty Jobs' en ik werden opgeroepen naar Craig, een kleine stad in Colorado.
The "Dirty Jobs" crew and I were called to a little town in Colorado, called Craig.
Ik vroeg toen of iemand zou kunnen uitzoeken of die ploeg wel toestemming had om hier te filmen.
I asked whether that camera crew was here by permission and could it be investigated.
Probeer een zeemacht te vormen zoals wij hadden met 50 mensen en 5 boten en een CNN-ploeg, etc.
Try going in with an armada like we had of 50 people and five boats and CNN's crew, etc.
ploeg
volume_up
plow {znw.} [Am. Eng.]
Met het begin van de landbouw met ploeg, werd de rol van de man extreem krachtig.
With the beginning of plow agriculture, men's roles became extremely powerful.
Toen was de vrouws slechtste uitvinding de ploeg.
Then, women's worst invention was the plow.

Voorbeeldzinnen voor "ploeg" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMet het begin van de landbouw met ploeg, werd de rol van de man extreem krachtig.
With the beginning of plow agriculture, men's roles became extremely powerful.
DutchIn het voetbal kan een goede ploeg met een slechte trainer nooit de top bereiken.
In football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
DutchDe ploeg van 'Dirty Jobs' en ik werden opgeroepen naar Craig, een kleine stad in Colorado.
The "Dirty Jobs" crew and I were called to a little town in Colorado, called Craig.
DutchWe rekenen evenwel op uw creativiteit en op de samenhang van uw ploeg.
However, we are counting on your creativity and on a good team spirit among your people.
DutchWie had verwacht dat bijvoorbeeld de ploeg uit Frankrijk al zo snel uitgeschakeld zou worden?
Who, for example, had expected the French team to be out of the World Cup so early on?
DutchIk vroeg toen of iemand zou kunnen uitzoeken of die ploeg wel toestemming had om hier te filmen.
I asked whether that camera crew was here by permission and could it be investigated.
DutchProbeer een zeemacht te vormen zoals wij hadden met 50 mensen en 5 boten en een CNN-ploeg, etc.
Try going in with an armada like we had of 50 people and five boats and CNN's crew, etc.
DutchWilt u 'n plaats veroveren in de Britse Olympische scherm ploeg?
Aren't you trying out for a place in the British Olympic fencing team?
DutchZe vormen een uitgekiende ploeg van hoogstaande kwaliteit.
They are sitting here in front of you and their names are well known to you.
DutchU had op verschillende punten een gebaar kunnen maken, ook met betrekking tot de mensen in uw ploeg.
Even with the Commission you propose, you could have made a few gestures.
DutchTen zevende, wij hebben niet alleen een nieuwe voorzitter nodig, maar ook een nieuwe ploeg.
Point seven: we need a new team, not just a new President.
DutchDe mensen die eraan werkten, waren van de Los Alamos-ploeg, die de waterstofbom hadden gemaakt.
The people who worked on it were a lot of the Los Alamos people who had done the hydrogen bomb work.
DutchVoor ons -- voor Cassini-ploeg -- was het als een avontuur van Jules Verne dat waarheid werd.
And for us, it has been like -- the Cassini people -- it has been like a Jules Verne adventure come true.
DutchSommige landen die bij de eerste ploeg willen zijn kunnen zich voorbereiden op een flinke schok.
Some of the countries which are striving to join the first wave will be in for more than a mild shock.
DutchOok u zou bijvoorbeeld voordat u uw ploeg, die ook de mijne is, gaat aanmoedigen, de rode kaart kunnen trekken.
For example, you too could hold up the red card before going to support your team and mine.
Dutch-- Voorzitter, de voorzitter van de Commissie noemt de samenstelling van zijn ploeg een compromis.
Mr President, the President of the Commission has referred to the composition of his team as a compromise.
DutchEen sterke ploeg van mannen en vrouwen natuurlijk.
Needless to say, that should be a strong team of men and women.
DutchIk volg Albert bij zijn werk, de ploeg blijft in de buurt.
Albert goes in, I follow Albert, the crew is around.
DutchVerzint u alstublieft geen nieuwe problemen, maar slaat u de hand aan de ploeg om de belangrijke problemen op te lossen.
Please do not invent new issues and get down to the job of resolving the important problems.
DutchMijnheer Barroso, morgen zal uw ploeg vast wel worden goedgekeurd, maar op onze steun hoeft u niet te rekenen.
Mr Barroso, your team will no doubt be confirmed in office tomorrow, but will be so without our support.