"plezier" vertalen - Engels

NL

"plezier" in het Engels

NL plezier
volume_up
{het}

plezier (ook: amusement, vermaak, schik, lol)
volume_up
fun {znw.}
We hebben nooit samen een artikel gepubliceerd, maar we hadden wel veel plezier.
We never published a paper together, but we did have a lot of fun.
5e man: we hadden plezier, we fietsten (6e man: Die woorden vergeet ik nooit.)
Fifth Man: we were having fun, biking. ~~~ (Sixth Man: I will never forget those words.)
We maken veel plezier en ik denk dat de mensen die er werken het leuk vinden.
We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.
plezier (ook: vermaak, genoegen, zin, pret)
Ik zal de minister de gedragscode met alle plezier toezenden.
It will be a pleasure for me to send the code of practice to the minister.
Dat is een plezier, dat is een genot, dat verrijkt cultureel.
It is a pleasure, it is an indulgence, it enriches you culturally.
De Chinese bevolking zal er weinig plezier aan beleven.
The Chinese population will derive little pleasure from the Games.
plezier (ook: feest, lol, klap, dosis)
volume_up
blast {znw.}
volume_up
joy {znw.}
Ik stel dat die twee, passie, plezier, die sluiten elkaar niet uit.
I'm saying the two, the passion, the joy, are not mutually exclusive.
Maar het plezier en de passie en het geluk is er nog steeds.
But the pleasure and the passion and the joy is still there.
Het zit er alleen voor het plezier van zijn eigen trivialiteit.
It's really just for the sort of joy of its own triviality.
plezier (ook: vermaak, genot, genoegen, vreugde)
Je wordt geacht er plezier aan te beleven en laat politici dat genot toch niet vergallen.
You are supposed to enjoy it and politicians should not spoil this enjoyment.
Luchtvaart is een bron van werkgelegenheid en een bron van plezier voor de consument en de toerist.
Aviation is a source of both employment and enjoyment for consumers and tourists alike.
It all begins with enjoyment.

Voorbeeldzinnen voor "plezier" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchU doet ons een groot plezier als u onze amendementen op deze onderdelen steunt.
You would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
DutchWe zijn dus met plezier bereid om de dialoog met het Parlement voort te zetten.
We are ready and willing to continue our dialogue with Parliament, therefore.
DutchU mag niet denken dat u ons een plezier doet door ons informatie te verstrekken.
You should not think that you are doing us a favour by providing us with information.
DutchIk weet zeker dat hij uw vraag in uw eigen tijd met plezier zal beantwoorden.
I am sure that in private he would be happy to give you an answer to your question.
DutchDat is onze taak en dat plezier zou u ons nog moeten doen, mijnheer de commissaris.
That is our task and I believe the Commissioner should do us that favour.
DutchMevrouw Raschhofer, ik zal uw opmerkingen met alle plezier aan de Voorzitter overmaken.
Mrs Raschhofer, I shall gladly pass your comments on to President Fontaine.
DutchDoe mij een plezier en vertel morgen tijdens je stemverklaring wat ik je nu gezegd heb!
Tomorrow morning, tell them what I have said in your explanation of vote. '
DutchIk stel met plezier vast, beste collega's, dat de heer Deprez zojuist dezelfde houding aannam.
I am delighted to state that Mr Deprez has adopted the same stance a moment ago.
DutchHet deed me plezier te zien dat hij het boek tijdens zijn eigen sabbatjaar had geschreven.
And I was pleased to see that he actually wrote the book while he was on sabbatical.
DutchZo doet het me plezier de ideeën van mevrouw Langenhagen te kunnen onderschrijven.
I was pleased to support the ideas that Mrs Langenhagen put forward.
DutchDaarom heb ik het verslag van de heer Watts positief ontvangen en met plezier voor gestemd.
I therefore welcomed Mr Watts ' report and was happy to vote for the motion.
DutchDaarmee doet noch de Europese Unie, noch Turkije zichzelf een plezier.
This does nobody any favours – whether the European Union or Turkey itself.
DutchAls jullie denken dat jullie me 'n plezier deden...... door me aanvoerder te maken...
Now if you think you've done me a favour by giving me this command...
DutchWat telt is dat het gedeelde schatten zijn, in publiek eigendom en een publieke bron van plezier.
Importantly, these are common treasures, enjoyed and owned by the general public.
DutchHet zou mij plezier doen als de asbakken buiten de vergaderzaal weer verwijderd konden worden.
I should be grateful if the ashtrays could be removed again from outside the Chamber.
DutchDit is een evenwichtig stuk wetgeving dat ik met plezier steun.
This is a balanced piece of legislation and one which I feel happy to support.
DutchJe zou ons een groot plezier doen door een culinair programma aan het jouwe toe te voegen.
And you could do us a great service if you would add a culinary program to your program."
DutchDan gaan we weer in de strijd, en we zullen daar ook plezier in hebben.
Then we shall engage in some more of the good old cut and thrust, and we shall revel in it.
DutchPolitiek is geen smerige zaak, politiek bedrijf je met plezier!
Politics is not a dirty business; it is actually a most enjoyable occupation!
DutchHet doet me plezier dat we waar voor ons geld krijgen uit de begroting van de Europese Unie.
I praise the fact that we get good value from the European Union budget.