NL

plak {de}

volume_up
plak (ook: tablet, plaat, platen)
And we keep on doing that, slice after slice.
Dus beginnen we bovenaan, en kleuren we de doorsnede van één tak rood, En we doen dat voor de volgende plak, en de volgende.
So we start at the top, and we color in the cross-section of one branch in red, and we do that for the next slice and for the next slice.
Het brein wordt uit de schedel verwijderd en dan versneden in plakjes van één centimeter dik.
The brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.

Voorbeeldzinnen voor "plak" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchGeen probleem, laat ieder de baas blijven over zijn eigen plak chocola.
That is fine, let everyone have their own chocolate bar in their own home.
DutchOnze hersenen kunnen dischtslibben met plak, en we kunnen Alzheimer krijgen.
Our brains can gunk up with plaque, and we can get Alzheimer's.
DutchDe bevolkingen kijken toe hoe eurofielen opnieuw toelaten dat hun landen onder de EU-plak komen te zitten.
The people will watch as Europhiles submit their nations to another excessive stamp of EU authority.
DutchHet probleem is dat het een heel lelijke plak wordt.
But the problem is that it's a really ugly patty.
DutchEr heerst een clanmentaliteit, clans zwaaien er de plak en bepalen zowel de economische als de democratische ontwikkeling.
Clan thinking and the resultant clan rule are conditioning the development of both democracy and the economy.
DutchEn we blijven dat doen, plak voor plak.
DutchWat als ik dit molecuul kan laten kleven, plak het op een bacterie die me ziek maakt, die net mijn longen is binnengedrongen?
What if I could stick this molecule, slap it onto a bacteria that was pathogenic to me, that had just invaded my lungs?
DutchDus beginnen we bovenaan, en kleuren we de doorsnede van één tak rood, En we doen dat voor de volgende plak, en de volgende.
So we start at the top, and we color in the cross-section of one branch in red, and we do that for the next slice and for the next slice.
DutchAnders tonen de Commissie en de Raad ons dat zij onder de plak zitten van een despotisch regime in Tunis, dat meent Brussel de wet te kunnen voorschrijven.
The Commission and the Council, on the other hand, tell us that they intend to continue cowering to a despotic government that, from Tunis, thinks it can tell them what to do in Brussels.