NL pers
volume_up
{de}

pers (ook: drukpers)
volume_up
press {znw.}
Ik heb vanmiddag ook de pers een exemplaar gegeven, tijdens een persconferentie.
I also gave the press a copy this afternoon at a press conference.
Ook de onwetendheid van de pers - deels ook de ernstige pers - bevestigt dat.
The ignorance of the press - sometimes the quality press - also confirms this view.
Er is bijvoorbeeld sprake van toenemende intimidatie en vervolging van de pers.
There is increasing intimidation and persecution of the press.
pers (ook: Iraniër, Perziër)
Wel 2 dagen lang maakten de Grieken het de Perzen zo moeilijk.... dat zij geen trek meer hadden in de verdere strijd.
For two days, the Greeks made them pay so dearly...... the Persian army lost their strong taste for battle.

Voorbeeldzinnen voor "pers" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe in de Zweedse pers verschenen berichten en bedragen zijn dus pertinent onjuist.
The reports and the figures quoted in the Swedish media are entirely inaccurate.
DutchDe richtlijn garandeert de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers.
The directive guarantees freedom of expression and the liberty of the media.
DutchDe rol van de pers in verband met democratie lijkt in onze regio een vanzelfsprekendheid.
In our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
DutchHet gebeurt ook vaak dat wij in de pers over een uitgelekt Commissievoorstel lezen.
It also often happens that we read in the newspaper about a leaked Commission proposal.
DutchAls er wel gevallen zijn, zal de pers proberen ze allemaal voor het voetlicht te brengen.
If there are some, then they will try to drag each of these cases into the spotlight.
DutchDe pers stelde mij zojuist de vraag wat ik verwachtte van de Voorzitter van dit Parlement.
I was asked just now by the media what I expect of the President of this Parliament.
DutchMijnheer Poettering, ik ben net zo boos als u over dit lekken naar de pers.
Mr Poettering, you cannot be more irate than I am myself about these leaks of information.
DutchDe pers wordt, zodra er een kritisch artikel verschijnt, onmiddellijk met sluiting bedreigd.
As soon as a critical article is written, the newspapers are threatened with closure.
DutchDit is een bijzonder ernstige zaak die helaas maar al te vaak de pers haalt.
This is a deeply serious issue which, unfortunately, is appearing in the media far too frequently.
DutchStelselmatig wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd en de pers gemuilkorfd.
Freedom of expression and the media have been serially breached.
DutchZo moeten de pers en een kritische publieke opinie ervoor zorgen dat alles rechtvaardig gebeurt.
That way journalists and a critical public would enforce the necessary self-accountability.
DutchWij weten hoe het gaat met voorontwerpen van rapporten, die gaan lekken, die komen in de pers.
We know what happens with preliminary draft reports: they are leaked, they get into the newspapers.
DutchDe voorstellen zouden een nadelige uitwerking hebben op de vrijheid en onafhankelijkheid van de pers.
The proposals would have an adverse impact on media freedom and on journalistic independence.
DutchHier spreken we elkaar toe... en misschien wijdt de Engelse pers enkele regels aan ons.
Here, we make speeches for each other...... and those English liberal magazines that may grant us a few lines.
DutchIn alle oprechtheid denk ik dat wij de pers moeten laten weten wat wij van dit soort acties vinden.
In all honesty, I think we need to make journalists aware of what we think of this kind of action.
DutchAls wij de aantijgingen in de Marokkaanse pers van dit moment mogen geloven is dit de achterliggende oorzaak.
This, according to what is being said in Morocco at the moment, seems to be the real reason.
DutchEen van de sprekers verwees naar een artikel in de pers waarin wordt geopperd dat bananen wellicht mijn nemesis zijn.
One speaker referred to an article which suggested that bananas might be my nemesis.
DutchVerder is het van groot belang in ontmoetingen met de pers duidelijk aan te geven hoe complex deze materie is.
It is also very important when we meet journalists to describe the complexity of the picture.
DutchDe zes maanden werk van de commissie hebben bovendien niets opgeleverd dat niet eerder in de pers stond.
Six months of work in the committee has revealed nothing that had not already appeared in the media.
DutchU weet net zo goed als ik dat dit een nogal controversieel onderwerp is dat veel aandacht in de pers krijgt.
You know as well as I do that this matter is quite controversial and well reported in the media.