"parels" vertalen - Engels


Forum resultaten voor "parel". "parels" is nog niet in ons woordenboek opgenomen.
NL

"parels" in het Engels

EN

NL parel
volume_up
{de}

parel
volume_up
pearl {znw.}
Voorzitter, Mongolië ontwikkelt zich tot de democratische parel van Centraal-Azië.
Mr President, Mongolia is developing into the democratic pearl of Central Asia.
Sommigen beschouwen Groot-Brittannië als de zandkorrel in de oester waaruit de parel is ontstaan.
Some might regard Britain as the grit in the oyster that has created the pearl.
What pearl of wisdom?

Voorbeeldzinnen voor "parels" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMaar tegenover deze parels van natuurbescherming staat massief ander beleid.
However, these pearls of nature preservation are in sharp contrast with other policy.
DutchHet ziet er in principe uit als een klein snoer parels, in feite drie parelsnoeren.
It looks like a little of string pearls basically -- in fact, three strings of pearls.
DutchBanks, die elke dag parels en hoge hakken droeg op de basisschool.
And I saw Miss Ethel J. Banks who wore pearls and high-heels to elementary school every day.
DutchZijn de parels van wijsheid die als lemmingen van mijn lippen springen, niet goed genoeg voor jou?"
The pearls of wisdom leaping from my lips like lemmings is no good for you?" (Laughter) Then my pop got on there.
DutchKijk naar die twee parels.
Dutchparels voor de zwijnen
DutchWe hebben dit recent aangetoond door extract van koolwaterstoffen op kleine glazen parels te leggen, en de parels zachtjes in de nestingang te leggen, met de juiste frequentie.
And we've just recently demonstrated this by putting extract of hydrocarbons on little glass beads, and dropping the beads gently down into the nest entrance at the right rate.
DutchEen vreemde coalitie, met aan de ene kant mensen die de parels van hun nationale industrieën verdedigen en aan de andere kant mensen die principieel voor verbetering van inspraak en consultatie gaan.
A strange coalition indeed, made up of people who defend the pearls of their national industries, as well as people who stand up for more say and better consultation as a matter of principle.