"pand" vertalen - Engels

NL

"pand" in het Engels

Voorbeeldzinnen voor "pand" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVaak zijn ze in hetzelfde pand gevestigd, want de ene helpt de andere in stand houden.
Often they are located together, each service being made more viable by the existence of the other.
DutchAls een groep burgers hier het pand zou verlaten - Europese afgevaardigden of ambtenaren - en zij zouden een vrachtwagen overvallen, hier op straat, wat zou er dan gebeuren?
If ordinary people, European parliamentarians or civil servants, attacked a lorry outside here in the street, what would happen?
DutchIk heb begrepen dat de UK Independence Party, die illustere partij, medewerkers van het kantoor van het Europees Parlement in Londen de toegang tot het pand onmogelijk heeft gemaakt.
I understand that the UK Independence Party, that august organisation, has locked out all the staff from the European Parliament office in London.
DutchDe Commissie ondersteunt en neemt deel aan gezamenlijke vestigingsprojecten, wat inhoudt dat meerdere lidstaten en/of de Commissie een pand of lokalen met elkaar delen.
The Commission also supports and, when appropriate, seeks to participate in co-location projects where more than one Member State and/ or the Commission agree to occupy premises jointly.