NL

overweldigen [overweldigde|overweldigd] {werkwoord}

volume_up
Deze problemen zijn zo groot en wereldomvattend, het is overweldigend."
And these problems are so large and global, and it's just overwhelming."
Hoe word je niet overweldigd door de wanhoop en ellende ervan?
How do you not get overwhelmed by the despair and the misery of it all?
Deze namiddag waren twee initiatiefnemers te gast in het Parlement en de belangstelling was overweldigend.
This afternoon, Parliament welcomed as its guests two initiators, and the interest was overwhelming.
De goede wil die in de giften van de mensen uit de Europese Unie en uit de hele wereld tot uiting komt, is werkelijk overweldigend.
The donations made by people in the European Union and throughout the world are a truly overpowering demonstration of goodwill.

Voorbeeldzinnen voor "overweldigen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe moeten ons niet door emoties laten overweldigen of mensen op dit punt op een dwaalspoor brengen.
Something that comes to mind is that we ought not to get carried away with emotion or lead people down the wrong path on this whole subject.
DutchWe lopen echter het risico de consument te overweldigen als we alle levensmiddelen etiketteren die zijn gemaakt van producten die afkomstig zijn van dieren die voer met GGO's hebben gehad.
But we risk overwhelming the consumer if we label every foodstuff made from products derived from animals fed on GMOs.
DutchVerhalen als dit, symbolen als deze, zijn handige gereedschappen in een wereld die snakt om compassie te brengen in een overdaad aan beelden over lijden die ons anders kunnen overweldigen.
Stories like this, signs like this, are practical tools in a world longing to bring compassion to abundant images of suffering that can otherwise overwhelm us.