"overschot" vertalen - Engels

NL

"overschot" in het Engels

volume_up
stoffelijk overschot {het}
NL

overschot {het}

volume_up
1. boekhouden
overschot (ook: saldo, banksaldo)
We hebben het hier over een begroting met een overschot - een enorm overschot.
We are talking in this case about a budget of balances, an enormous budget and surplus.
Als deze landen hun producten in Europa met zijn overschot op de handelsbalans niet kwijt kunnen, waar dan wel?
If these countries cannot dispose of their products in Europe, with its trade balance surplus, where can they do so?
De handels- en monetaire balansen gaven de afgelopen twaalf maanden weer een groot overschot te zien.
Over the past 12 months, another substantial surplus has been registered in the balance of trade and the balance of payments.
2. ander

Voorbeeldzinnen voor "overschot" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk denk dat er een overschot aan argumenten is om voor het werkland te kiezen.
I think there is a whole raft of arguments in favour of the country of employment.
DutchOok hebben we een dramatisch overschot aan arbeidskrachten, dat wil zeggen werklozen.
We also have a tragic surplus of labour in the form of people who are unemployed.
DutchWe hebben het hier over een begroting met een overschot - een enorm overschot.
We are talking in this case about a budget of balances, an enormous budget and surplus.
DutchMet inachtneming van andere details hadden we een reëel overschot van om en nabij de 9%.
When other details are taken into consideration, we had a real surplus of around 9 %.
DutchIn verband met het overschot wil ik twee zaken onder de aandacht brengen.
Still in connection with the surplus, there are two other things I would like to mention.
DutchHet overschot van Nederland is nog groter en ligt ergens rond de 35 miljard.
The Dutch have a bigger surplus still, something like 35 billion.
DutchDaardoor is een overschot ontstaan van in totaal 23.000 miljard euro.
The total surplus for those three years amounts to some 23 000 billion.
DutchEen deel van dat overschot besteden aan Kosovo kan toch geen onoverkomelijk probleem zijn.
Surely it would not be an insurmountable problem to devote part of that surplus to Kosovo.
DutchDe balans van vorig jaar is verbazingwekkend: een overschot van meer dan 11 miljard euro.
Last year's accounts are astonishing: they show a surplus of more than eleven billion euros.
Dutch- Dit verslag heeft betrekking op het overschot bij de tenuitvoerlegging van de begroting 2004.
This report addresses the surplus resulting from the execution of the budget for 2004.
DutchOok het lopende jaar zal een overschot van miljarden te zien geven.
Furthermore, there will be a surplus of billions for this current year.
DutchDe resterende 5% bestaat uit het overschot van het vorige begrotingsjaar en andere inkomsten.
The remaining 5 % is composed of the surplus resources of the previous year and other income.
DutchEn hier zijn enkele simpele vervangers voor, met veel overschot.
And here are some no-brainer substitutions of it, with lots left over.
DutchHet mag niet zo zijn dat in 2001 opnieuw een dergelijk overschot ontstaat.
There is room for improvement here, and another surplus of this sort for 2001 will not be acceptable.
DutchHet gaat over obstakels voor het verkeer in plaats van over de toestand van het stoffelijk overschot.
It is about barriers to movement rather than the conditions of the corpse.
DutchWe hebben hier echter te maken met een ander soort overschot.
However, in this case we are talking about a different kind of surplus.
DutchGelet op het grote overschot moeten we de rollen dus omkeren.
Having regard to the great surplus we must therefore reverse the roles.
DutchHet gebouw moet echter worden gekocht, want er is nog een overschot, en dat moet natuurlijk worden uitgegeven.
They have to accept it, though, since there is a surplus and it has to be spent.
DutchEr bestaat een overschot aan de betrokken producten, en de communautaire bescherming is minimaal.
The sector produces a surplus and Community protection is minimal.
DutchDit rechtvaardigt niet dat politici het recht nemen om dat overschot aan zichzelf te gaan besteden.
We will be referring on other occasions to the many other questions contained in this report.