NL

overig {bijwoord}

volume_up
overig (ook: verder)

Voorbeeldzinnen voor "overig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet uitgangspunt voor overig ontwikkelingswerk is het voldoen aan de criteria van Kopenhagen.
Fulfilment of the Copenhagen criteria is the basis for further development action.
DutchIn de verslagen wordt geëist dat het regionaal beleid en het overig beleid worden gecoördineerd.
The reports call for combining regional policy with other policies.
DutchHet ESCB bestrijdt inflatie en deflatie en dient het overig economisch en sociaal beleid van de Unie te ondersteunen ".
While combating inflation and deflation, the ESCB should support the other economic and social policies of the Union '.
DutchHet feit dat hier nog geen zekerheid over bestaat is overig geen vrijbrief om geen maatregelen te nemen om het probleem op te lossen.
Nonetheless, the current uncertainty as to the effects of these transmissions cannot be used as an excuse to avoid taking steps to deal with the matter.