"overgemaakt" vertalen - Engels


Infinitief van overgemaakt: overmaken
NL

"overgemaakt" in het Engels

NL overmaken
volume_up
[maakte over|overgemaakt] {werkwoord}

1. algemeen

2. "examens, tentamens"

overmaken

Voorbeeldzinnen voor "overgemaakt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEnkele weken geleden hebben zij een dossier overgemaakt aan de Luxemburgse justitie.
A few weeks ago, they submitted a dossier to the Court of Justice in Luxembourg.
DutchDe Commissie heeft de eerste bedragen in dat kader al overgemaakt.
The Commission has already initiated the first payments under the new convention.
DutchNiet iedere verdiende dollar moet onmiddellijk naar Miami overgemaakt worden.
Not every dollar earned should be transferred directly to Miami.
DutchDat betekent dat er niet eindeloos geld overgemaakt kan worden.
This means that the transfer of unlimited quantities of money is impossible.
DutchToen ik die aantijgingen ter hand kreeg, heb ik die aan OLAF overgemaakt.
When I heard about those allegations, I passed them on to OLAF.
DutchZe hebben ook een dossier overgemaakt aan de Rekenkamer zelf, met een aantal aanbevelingen.
They also submitted a dossier to the Court of Auditors itself with a number of recommendations.
DutchHet zal dus niet meer dan een papieren transactie zijn zonder dat er daadwerkelijk geld wordt overgemaakt.
It will therefore be a book transaction without any substantial transfer of money.
DutchIk herhaal dat de Commissie de landenlijst aan de Raad heeft overgemaakt.
As for the list of specific countries, as I told you earlier, the Commission submitted it to the Council.
DutchHet secretariaat van de Commissie heeft ze officieel aan het Parlement overgemaakt.
The Commission's secretariat therefore made arrangements for an official submission to the European Parliament.
DutchVervolgens heeft de Commissie het antwoord van de Spaanse regering aan de eiser overgemaakt.
The Commission conveyed the Spanish government's reply to the complainant, who accepted the explanation.
DutchOp 12 januari heeft de Europese Commissie besloten dat er 401 miljoen euro aan Ierland zou worden overgemaakt.
On 12 January a decision was made by the European Commission to pay EUR 401 million to Ireland.
DutchZodra we hier veilig en wel vandaan zijn met het product, zal het geld overgemaakt worden op uw rekening.
As soon as we're free and cleared with the product... the funds will be transferred to your account.
DutchMaar de documenten werden ons pas overgemaakt in september.
But we did not receive the documents until September.
DutchJaarlijks wordt 150 miljard euro overgemaakt via banken.
Every year, EUR 150 billion are transferred via banks.
DutchHeeft de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling nu wel of niet twee miljard overgemaakt aan EURATOM?
Has the European Bank for Reconstruction and Development transferred EUR two billion to EURATOM, yes or no?
DutchZij is in augustus 1996 aan het Parlement overgemaakt.
It was transmitted to Parliament in August 1996.
DutchWij vragen dus dringend aan de Commissie dat een interimrapport over de mensenrechtensituatie aan het Parlement zou worden overgemaakt.
We thus urge the Commission to give Parliament an interim report on the human rights situation.
DutchZij kunnen het best de noodzakelijke inlichtingen verzamelen en zij weten wanneer deze aan ons overgemaakt moeten worden.
They are better qualified than we are to gather the necessary information and to decide when to convey this to us.
DutchEr is over bijna alle betrokken ontwerpteksten een akkoord bereikt in de NAVO en deze teksten zijn overgemaakt aan de Europese Unie.
Almost all the relevant draft texts have already been agreed by???? and transmitted to the European Union.
DutchDe Commissie heeft dit bedrag resoluut verworpen in het advies dat zij onlangs aan het Parlement en de Raad heeft overgemaakt.
The Commission, in the opinion which it has just sent to the Parliament and to the Council, has firmly rejected this amount.