"opslagkosten" vertalen - Engels

NL

"opslagkosten" in het Engels

NL

opslagkosten {de}

volume_up
opslagkosten (ook: bewaarloon)

Voorbeeldzinnen voor "opslagkosten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk had op 12 september -- 10.00 tot 10.30, opslagkosten betaald.
I had September 12th -- from 10:00 a.m. to 10:30 a.m., I paid my storage bill.
DutchDoor het systeem af te schaffen komen de opslagkosten dus voor rekening van de fabrikanten.
Abolishing the system, therefore, will mean that sugar manufacturers will bear the storage costs.
DutchVerder deed zich kort geleden het probleem voor van de opslagkosten.
Then, there was the recent problem of the cost of storage.
DutchDe opslagkosten als gevolg van de interventiemaatregel worden net als voorheen volledig door de Gemeenschap gefinancierd.
The storage of intervention stocks will be fully financed by the Community as hitherto.
DutchDe Europese Unie moet ook ophouden met openbare middelen te gebruiken voor het subsidiëren van de opslagkosten.
The practice of the European Union providing public money to help out with storage costs must also stop.
DutchDe vermindering van de overschotten resulteerde zowel in 1994 als in 1995 in lagere opslagkosten en exportsubsidies.
The reduction in surpluses meant that in both 1994 and 1995, storage costs and export subsidies fell.
DutchIk wil dat de productiequota elk jaar met 115.000 ton verlaagd worden en dat de vergoeding van de opslagkosten wordt afgeschaft.
I want to see the production quota cut by 115 000 tonnes each year and to abolish the reimbursement of storage cuts.
DutchVerder worden de vereveningsregeling voor de opslagkosten en de eis tot instandhouding van minimumvoorraden opgeheven.
Moreover, the compensation system for storage costs is to be abolished, together with the requirement to maintain minimum stocks.
DutchDe amendementen 1, 5, 8, 12, 13, 19, 25, 27, 28, 30, 39 en 40 zijn gericht op de instandhouding van de vereveningsregeling voor de opslagkosten.
Amendments Nos 1, 5, 8, 12, 13, 19, 25, 27, 28, 30, 39 and 40 seek to maintain the compensation for storage levies.
DutchWat de regeling voor de opslagkosten betreft, stem ik volledig in met het standpunt van de rapporteur, die pleit voor handhaving van de huidige regeling.
As far as the arrangements for storage levies are concerned, I can only fully support the rapporteur when he advocates that they should be maintained.