"opslag" vertalen - Engels

NL

"opslag" in het Engels

NL opslag
volume_up
{de}

opslag (ook: berging)
de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie;
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
De installaties voor de opslag van afval lekken en de stralingswaarden zijn hoog.
Waste storage facilities are leaking, and radiation levels are high.
Informatie over opslag, transport of verwerking moet dan ook openbaar zijn.
So information about storage, transport or processing must be in the public domain.

Voorbeeldzinnen voor "opslag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe tweede is een opslag voor mensen die een extra academische graad hebben gehaald.
The second is giving extra money to people who get their master's degree.
DutchHet toppunt van nietszeggendheid vinden wij in de passage over de definitieve opslag.
The passage in the communication about radioactive waste management is a real gem of vacuity.
DutchWij moeten veeleer concrete maatregelen treffen voor een veilige opslag.
On the contrary, we must get down to creating specific arrangements for safe final disposal.
DutchVerder is de particuliere opslag voor varkensfokkers verlengd.
Pig breeders can also profit from having to keep their animals for extended periods.
DutchDe consumptie is in veel grote landen gedaald, wat te merken is aan de toegenomen opslag.
Consumption has dropped in many of the large countries, which is reflected in increased stocks.
DutchDe productie, de opslag en de toepassing van landmijnen blijft een misdaad.
It is now a crime to manufacture, store and deploy landmines.
DutchDaarom moet gezorgd worden voor publieke opslag en rechtstreekse steunmaatregelen.
We need to create stockpiles through public intervention.
DutchBijvoorbeeld verontreiniging door verspreiding van pollen en opslag in de bodem.
What is at issue is pollution due to the spreading of pollen and waste seed accumulated in the seed bank.
DutchDe kwestie van de opslag van nucleair afval is niet opgelost.
The problem of the final disposal of nuclear waste has not been resolved.
DutchDigitale opslag van vingerafdrukken van immigranten vormt een aantasting van de vrijheid van het individu.
Recording people's fingerprints on computer is an attack on individual freedom.
DutchEr moeten plannen voor de opslag van voedsel komen die gebaseerd zijn op kennis en duidelijkheid.
We need to see foodstock plans based on knowledge and transparency.
DutchEn het voorstel voor de opslag van verkeersgegevens is dan ook inderdaad buiten elke proportie.
Indeed, the proposal to store communications traffic data is therefore outside of all proportion.
DutchDe duurste en onproductiefste methode is de opslag van vlees.
The most expensive and most unproductive method is to store beef.
DutchHet probleem van de definitieve opslag is bijvoorbeeld in Finland al enkele jaren geleden opgelost.
For example, several years of effort have been made in Finland to solve the problem of disposal.
DutchOok voor de conservering en de opslag worden subsidies verleend.
Subsidies are also granted to conserve and store products.
DutchDaarom kan ik niet aanvaarden dat voor de ondergrondse opslag van afval uitzonderingen worden toegestaan.
And so I cannot accept that exempting regulations should be introduced for underground disposal.
DutchOp die manier hoeven ze, als ze meer verdienen, als ze opslag krijgen, niet in hun uitgaven te snijden.
That way, when they make more money, when they get a pay raise, they don't have to cut their spending.
DutchIk heb het niet alleen over de uiteindelijke opslag.
I am not just talking about the final disposal.
DutchKregen wij soms opslag en niemand zei me iets?
DutchDe tweede belangrijke kwestie die ik naar voren wil brengen is de algehele opslag van verkeersgegevens voor opsporingsdoeleinden.
The second important issue I would like to mention is general traffic retention for law enforcement purposes.