"opschuiven" vertalen - Engels

NL

"opschuiven" in het Engels

NL

opschuiven {werkwoord}

volume_up
opschuiven (ook: kruipen)

Voorbeeldzinnen voor "opschuiven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchGeleidelijk zou het opschuiven van een plunderpolitiek naar een politiek van hoop.
Gradually it would shift from a politics of plunder to a politics of hope.
DutchIk denk dat de Raad dan wel wat meer moet opschuiven richting Parlement.
I think though that the Council still has to take a few steps in our direction on that point.
DutchIk hoop dus eerlijk gezegd dat de Commissie nog meer zal opschuiven in de richting van wat wij hebben voorgesteld.
I honestly hope that the Commission will move further in the direction we have proposed.
DutchDe demografische gegevens en onderzoeksgegevens wijzen uit dat de kosten met het opschuiven van de leeftijd ook opschuiven.
The demographic data and studies indicate that as the population's age is shifting, so too are the costs.
DutchMet de uitbreiding van de Europese Unie zal het geografische midden van de Unie in elk geval naar het oosten opschuiven.
Certainly with the enlargement of the European Union the geographic centre of the Union would shift eastwards.
DutchKan je even wat opschuiven, asjeblief.
Just move to one side for us, if you would.
DutchDat is niet alleen een verkeerde aanpak, maar wordt tegelijkertijd gezien als een dreigement om te bewerkstelligen dat bepaalde regeringen in een bepaalde richting opschuiven.
It is the wrong approach, but it is also seen as a threat to make certain governments move in a particular direction.
DutchDe rapporteur bepleit wat hij het " actief ouder worden " waagt te noemen, met andere woorden, het feit dat we mensen langer laten werken en de pensioengerechtigde leeftijd laten opschuiven.
It recommends what it has the cheek to call active ageing, in other words to make people work longer and to push back the age of retirement.
DutchDe rapporteur bepleit wat hij het " actief ouder worden " waagt te noemen, met andere woorden, het feit dat we mensen langer laten werken en de pensioengerechtigde leeftijd laten opschuiven.
It recommends what it has the cheek to call 'active ageing ', which amounts to making people work for longer and pushing back the retirement age.
DutchMet de uitbreiding naar het oosten heeft Europa zijn maritieme grenzen zien opschuiven, waardoor zich nieuwe voorwaarden en kansen aan ons voordoen om de snelwegen op zee te ontwikkelen.
With the enlargement to the East, Europe's maritime borders have been pushed back, and we now have new conditions and opportunities for developing the motorways of the sea.