"openzetten" vertalen - Engels

NL

"openzetten" in het Engels

NL openzetten
volume_up
{werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "openzetten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe Europese politieke partijen moeten daarom hun deuren voor de vrouwen openzetten.
It is thus up to the European political parties to make themselves more accessible to women.
DutchWe kunnen zonder meer de deur voor Kroatië openzetten zonder een Grondwettelijk Verdrag.
It is perfectly possible to open the doors to Croatia without the Constitutional Treaty.
DutchDit zou de deur wijd openzetten voor allerlei vormen van misbruik in termen van sociale dumping.
That would leave the door open to all kinds of abuse involving social dumping.
DutchDeze vragen dienen te worden beantwoord voordat we de sluizen openzetten.
We need answers to these questions before we open the floodgates.
DutchDat is echter heel wat anders dan de deur openzetten voor directe reclame voor medicijnen.
However, that is quite different from opening the door to the direct advertising of medicines.
DutchDit kan immers de deur openzetten voor een technologie waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.
They could open the door wider for technology whose implications are completely unknown.
DutchMetaforen zijn belangrijk omdat ze de deur openzetten voor ontdekkingen.
Metaphor matters because it opens the door to discovery.
DutchHet officieel toelaten van 40 miljoen niet-Europese immigranten is het openzetten van de sluizen.
The official admission of 40 million immigrants from outside Europe is the opening of the floodgates.
DutchDit zou maar de deur openzetten voor zogenaamde discriminaties die al van op voorhand gerechtvaardigd zijn.
This would only open the floodgates to so-called discriminations already warranted in advance.
DutchWaren dan testbare hypothesen de grote vernieuwing die de deuren van onze intellectuele gevangenis openzetten?
So, were testable conjectures the great innovation that opened the intellectual prison gates?
DutchDit voorschrift kan de deur wijd openzetten voor willekeur.
That provision could open the door wide to arbitrariness.
DutchWij moeten de Oekraïense samenleving hoop geven en de deur openzetten voor haar Europese aspiraties.
It is essential to boost the hopes of the people of Ukraine and open the door to their European ambitions.
DutchEen al te grote flexibiliteit zou de deur wagenwijd openzetten voor ongewenste uitvluchten.
Too great a degree of flexibility here would open the way to all kinds of excuses, and that is not what we are seeking.
DutchHoe kunnen we de deur openzetten voor politieke modellen?
How can we open the doors to new political models?
DutchNatuurlijk willen we de deur niet wagenwijd openzetten.
Of course, we do not want a totally open door.
DutchHet valt te vrezen dat het besluit van de Commissie de deur zal openzetten voor de volledige opheffing van het exportverbod.
It is to be feared that the Commission's decision will pave the way for the complete lifting of the export ban.
DutchAls we de deuren zo ver openzetten, dan hoeft het ons niet te verbazen dat de interpretatiementaliteit van jaar tot jaar verandert.
We should not be surprised, if we open the door so wide, that interpretation varies from one year to the next.
DutchNice móet dus een succes worden: we moeten de deur naar de uitbreiding openzetten en openingen creëren voor nieuwe hervormingen in de toekomst.
We must therefore succeed in Nice, and open the doors to enlargement and to new and future reforms.
DutchMijn grote idee is een heel, heel klein ideetje dat de deur kan openzetten naar miljarden grote ideeën die vandaag in ons slapen.
My big idea is a very, very small idea that can unlock billions of big ideas that are at the moment dormant inside us.
DutchWe hebben het imperialisme van de 19de eeuw overwonnen, maar we mogen nu niet de deur wijd openzetten voor het imperialisme van de 21ste eeuw.
We overcame imperialism in the 19th century; surely we are not going to pave the way for imperialism in the 21st century!