"op woensdag" vertalen - Engels

NL

"op woensdag" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "op woensdag" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "op woensdag" in Engels

op bijvoeglijk naamwoord
op bijwoord
op voorzetsel
op voegwoord
English
woensdag zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "op woensdag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet speelt toch werkelijk geen rol of we het op woensdag of op donderdag bespreken.
Whether it is dealt with on Wednesday or Thursday really makes no difference.
DutchIk wijs u er overigens op dat dit punt reeds op de agenda van woensdag staat ingeschreven.
Furthermore, I would point out that this matter is on our agenda for Wednesday.
DutchIk werk in een fabriek en ik heb een show op Radio Boiro op woensdag en vrijdag.
I work in a conserve factory and I'm also a radio host at Radio Boiro, Wednesdays and Fridays
DutchWij weten dat hij hier niet aanwezig kan zijn op woensdag, maar wel op donderdagmorgen.
We understand he is not able to be there on Wednesday but could be on Thursday morning.
DutchDe heer Leinen verzoekt het debat op woensdag te laten plaatsvinden.
I have a request from Mr Leinen for the debate to be held on Wednesday.
DutchOp woensdag behandelen we ook het belangrijke verslag van de heren Dimitrakopoulos en Leinen.
On Wednesday, we also have the important Dimitrakopoulos-Leinen report.
DutchU bent allen van harte welkom bij de plechtigheid die op woensdag om 16.00 uur zal plaatsvinden.
You are all most welcome to attend at this time of commemoration at 4 p. m. on Wednesday.
Dutch-- Ik heb de indruk dat de fracties er wellicht mee instemmen de stemming op woensdag te houden.
I get the impression that perhaps the groups would agree to having the vote on Wednesday.
DutchIk mis op woensdag de stemming over het vergaderrooster.
I cannot find on Wednesday's agenda any vote on the calendar of part-sessions.
DutchTegen de achtergrond van alle beschikbare informatie zal de stemming op woensdag plaatsvinden.
In the light of all the available information, the vote will take place at noon on Wednesday.
DutchEnerzijds hebben we op dinsdag en woensdag een zeer volle agenda.
On the one hand, we have a packed agenda for Tuesday and Wednesday.
DutchDe stemming vindt plaats op woensdag 22 oktober 1997 om 12.00 uur.
The vote will be taken at 12 noon on Wednesday, 22 October 1997.
DutchSprak elke woensdag op een metrostation af met 20 van zijn vrienden.
Met every Wednesday at a subway stop with 20 of his friends.
DutchMet dat doel voor ogen hebben de twee subcommissies op woensdag 30 augustus 2006 hun werkzaamheden aangevat.
To this end, the two sub-committees began their work on 30 August 2006.
DutchIk ben er zeker van dat hij hiermee rekening zal houden indien onze benoemingen op woensdag bevestigd worden.
I am sure he will take that into account if our appointments are confirmed on Wednesday.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil het woord voeren in verband met een punt op de agenda van woensdag 15 september.
Madam Chairman, I rise with regard to an item on the agenda for Wednesday, 15 September.
DutchUw opmerkingen hebben betrekking op woensdag, maar gaat u verder.
Your comments relate to Wednesday, but carry on please.
DutchWij vergaderen om de twee maanden op een woensdag in Straatsburg.
We meet in Strasbourg on a Wednesday every other month.
DutchDe stemming vindt inderdaad plaats op woensdag en wel om 12.00 uur.
The vote will be taken on Wednesday at 12 noon.
DutchIk verklaar de zitting van het Europees Parlement, die op woensdag 12 september werd onderbroken, te zijn hervat.
I declare resumed the session of the European Parliament, adjourned on Wednesday 12 September 2001.

Andere woorden

Dutch
  • op woensdag

Meer vertalingen in het Nederlands-Duits woordenboek.