"ontvangen" vertalen - Engels

NL

"ontvangen" in het Engels

volume_up
ontvangen {onov.ww.}
volume_up
ontvangen {volt.deelw.}

NL ontvangen
volume_up
[ontving|ontvangen] {werkwoord}

ontvangen (ook: hebben, genieten, krijgen, toucheren)
Van 21 lidstaten hebben wij inmiddels de nationale ontwerpprogramma's ontvangen.
We have already received the draft national programmes from 21 Member States.
Alledrie ontvangen zij al jarenlang steun van de Europese instellingen.
All of them have been supported for many years by the European institutions.
Het presidium heeft een lijst met de desbetreffende amendementen ontvangen.
The bureau has been given a list of the amendments to which I have referred
Wij ontvangen voortdurend berichten dat de christenen daar vervolgd worden.
We continually receive information about the persecution of Christians.
Toch ontvangen deze bedrijven subsidies, terwijl men ze af en toe ook privileges gunt.
Furthermore, these companies receive subsidies and sometimes even privileges.
Als wij de antwoorden schriftelijk ontvangen is het probleem opgelost.
If they do receive written replies, that will be the end of the matter.
ontvangen (ook: bereiken, doen, maken, behalen)
Deze beschermde zones zouden dus geen communautaire financiering kunnen ontvangen.
In this case, these classified areas will not get any Community funding.
Wij ontvangen ons wetenschappelijk advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.
We get the scientific advice on this from the World Health Organization.
Mensen ontvangen hun informatie tegenwoordig via de televisie.
The way people get their information today is through television.
Ik heb zojuist een kopie ontvangen van een van de vragen waarnaar de commissaris heeft verwezen.
I have just received a copy of one of the questions the Commissioner referred to.
De Commissie heeft inmiddels ook een kopie van dit rapport ontvangen.
The Commission already has a copy of this study.
In de tweede plaats, mevrouw Roth, hebben alle fracties gisteren een exemplaar van het verslag ontvangen.
Secondly, Mrs Roth, all the political groups received a copy of the document yesterday.
Ik ben de Nederlandse regering zeer erkentelijk voor de manier waarop zij onze Parlementaire Vergadering heeft ontvangen in Den Haag.
I would like to pay tribute to the Dutch Government for the way in which it hosted the Assembly in The Hague.
Een paar weken geleden ontvingen we op Facebook een erg belangrijke regeringsfunctionaris, die twee senior directeuren kwam ontmoeten uit de buurt van Silicon Valley.
Just a couple weeks ago at Facebook, we hosted a very senior government official, and he came in to meet with senior execs from around Silicon Valley.
Griekenland is een land dat immigranten ontvangt en het is verhoudingsgewijs, gerekend naar de omvang van de bevolking, het land in de Europese Unie met het grootste aantal immigranten.
Greece, as a host country for immigrants is, on a pro rata basis, the first country in the European Union, on the basis of the size of its population.
ontvangen (ook: horen, aflezen, luiden, uitlezen)
Ik zal u een stukje voorlezen uit een brief die wij hebben ontvangen van de National Foot and Mouth Association.
I shall read from a letter we received from the National Foot and Mouth Association.
Bovendien moet de consument opdraaien voor de kosten voor het ontvangen en het lezen van de reclame.
What is more, it is the consumer who has to bear the costs of receiving and reading the advertisements.
Tot nu toe hebben wij van de Commissie in eerste lezing weinig steun hiervoor ontvangen.
There was found little support from the Commission for this at first reading.
We ontvangen een bericht van de Kanselier.
Darth Vader, arrives, he will take care of you.
Ik steun het voorstel van de Commissie en vind dat wij het met open armen moeten ontvangen.
I support the Commission's proposal, and take the view that we should welcome it with open arms.
Die tekst heb ik niet ontvangen, maar ik wil u best geloven.
I have not received this document, but I take it that what you say is true.
ontvangen (ook: erkennen, aannemen, bedotten, innen)
Die tekst heb ik niet ontvangen, maar ik wil u best geloven.
I have not received this document, but I take it that what you say is true.
We ontvangen een bericht van de Kanselier.
Darth Vader, arrives, he will take care of you.
Ik steun het voorstel van de Commissie en vind dat wij het met open armen moeten ontvangen.
I support the Commission's proposal, and take the view that we should welcome it with open arms.

Voorbeeldzinnen voor "ontvangen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet zijn in ieder geval boten waarvoor de eigenaars een slooppremie ontvangen.
In any case, these are vessels the owners of which are paid a scrapping premium.
DutchMijnheer de Voorzitter, het verheugt ons dat ons voorstel zo goed is ontvangen.
Mr President, we are very happy about the very positive response to our proposal.
DutchVanmorgen zag ik op de televisie dat Chirac in China is ontvangen als een vriend.
I saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
DutchWel, de dieven die de gepensioneerden hun pas ontvangen pensioen afhandig maken.
Why, the thieves who steal a pensioner's pension as soon as he has drawn it.
DutchJe zal talloze gourmetmaaltijden eten, Hele vrachten bloemen zal je ontvangen.
You'll eat countless gourmet meals. ~~~ Flowers will arrive by the truckload.
DutchIk zou dus graag uiterlijk morgen antwoord vanuit uw bureau op die vraag ontvangen.
I should be grateful for an answer from your office by tomorrow at the latest.
DutchDeze informatie heb ik vanmorgen ontvangen maar moet nog worden geverifieerd.
This information needs to be checked, but it is what I was told this morning.
DutchEen paar weken geleden hebben we een officiële afvaardiging uit Tibet ontvangen.
We welcomed a delegation from Tibet a few weeks ago, and feel that was a positive step.
DutchIn Finland zal het misschien ook moeilijker worden de Zweedse televisie te ontvangen.
It may no longer be possible to watch Swedish television as easily in Finland.
DutchMocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
DutchIk hoop dat de Commissie en de Raad ons voorstel positief zullen ontvangen.
I hope that the Commission and the Council will respond positively to our proposal.
DutchRadio 101 heeft in 1996 200.000 ecu ontvangen voor de aankoop van nieuw materieel.
In 1996 ECU 200, 000 was allocated to Radio 101 to purchase new equipment.
DutchWij zouden hen ontvangen als voorvechters van de vrede in deze uiterst zware tijd.
We would welcome them as champions of peace through the hardest of times.
DutchIk hoop dat wij van de Raad spoedig het gemeenschappelijke standpunt mogen ontvangen.
I hope that we shall soon be receiving the common position from the Council.
DutchIk heb vorige vrijdag nog een delegatie parlementsleden uit Burundi ontvangen.
Last Friday I entertained a delegation of parliamentarians from Burundi.
DutchWij ontvangen de boodschap dat de aspiraties van een volk wellicht gefrustreerd worden.
We are receiving the message that the aspirations of a people may be stalled.
DutchWij hebben het gemeenschappelijk standpunt van de Raad op 5 november ontvangen.
The fact is, though, that we were given the common position of the Council on 5 November.
DutchHoeveel tijd heeft men nog om met dit project te beginnen en geld hiervoor te ontvangen?
Will it be possible for the work to begin and for payments to be made before then?
DutchTot nu toe hebben wij van de Commissie in eerste lezing weinig steun hiervoor ontvangen.
There was found little support from the Commission for this at first reading.
DutchIk hoop van harte dat dit voorstel niet ontvangen zal worden met het eeuwige hoongelach.
I know this will not be enough; I know public opinion needs to be mobilised.