"onnatuurlijk" vertalen - Engels

NL

"onnatuurlijk" in het Engels

NL

onnatuurlijk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Die door de geopolitieke situatie opgelegde situatie was in feite onnatuurlijk.
In reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Er is een soort onnatuurlijke taakverdeling ontstaan tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
A kind of artificial distribution of tasks has taken place between the European Union and the United States.
Dat toont eigenlijk niets anders aan dan dat onze samenleving enorm onnatuurlijk is geworden en dat wij een veel te groot vertrouwen hebben in niet-duurzame productiemethoden.
This really means nothing other than the fact that our society is very artificial and that we have far too much faith in non-sustainable methods of production.

Voorbeeldzinnen voor "onnatuurlijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDie door de geopolitieke situatie opgelegde situatie was in feite onnatuurlijk.
In reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
DutchDaar klinkt de benaming Schleswig/Slesvig immers onnatuurlijk en weinig origineel.
It seems neither natural nor easy on the ear to call this the 'Euroregion Schleswig/ Slesvig '.
DutchDus eigenlijk is het onnatuurlijk, de op en neer beweging, maar het ziet eruit als ademhalen.
So it's anti-naturalistic really, the up and down movement, but it feels like breath.
DutchMaar toen was het vee al onnatuurlijk vetgemest.
But by then cattle were already raised unnaturally.
DutchIk geloof niet dat chemicaliën onnatuurlijk zijn.
DutchAlleen zijn is heel onnatuurlijk voor de mens.
And being alone is very unnatural to the human.
DutchOngeloof, scepticisme, wetenschap zijn onnatuurlijk en moeilijker.
DutchDe sluiting van de grenzen tussen Rusland en Polen en Litouwen is even onnatuurlijk voor de burgers van deze landen als de muur van Berlijn voor de inwoners van Berlijn was.
The closure of the borders between Russia and Poland and Lithuania is just as unnatural to the citizens of these countries as the Berlin Wall was to Berliners.
DutchDat toont eigenlijk niets anders aan dan dat onze samenleving enorm onnatuurlijk is geworden en dat wij een veel te groot vertrouwen hebben in niet-duurzame productiemethoden.
This really means nothing other than the fact that our society is very artificial and that we have far too much faith in non-sustainable methods of production.