"ongezond" vertalen - Engels

NL

"ongezond" in het Engels

NL

ongezond {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Dat roken ongezond is, moet ook de Europese Unie weten.
The European Union too, should know that smoking is unhealthy.
Voorzitter, collega's, roken is ongezond en rokers moeten dat weten.
Mr President, ladies and gentlemen, smoking is unhealthy and smokers should be aware of this.
Maar ik vernam ook dat ik te gezond was, en dat dat ongezond was.
But I also learned that I was too healthy, and that was unhealthy.
ongezond (ook: heilloos)

Voorbeeldzinnen voor "ongezond" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe hebben de oceaan ongelukkig gemaakt en we maakten mensen heel ongelukkig en ongezond.
We made the ocean unhappy; we made people very unhappy, and we made them unhealthy.
DutchVoorzitter, collega's, roken is ongezond en rokers moeten dat weten.
Mr President, ladies and gentlemen, smoking is unhealthy and smokers should be aware of this.
DutchMaar ik vernam ook dat ik te gezond was, en dat dat ongezond was.
But I also learned that I was too healthy, and that was unhealthy.
DutchArme mensen zijn niet alleen nog steeds arm, ze zijn ook ongezond.
Poor people are not only still poor; they are still unhealthy.
DutchWe eten vooral lekkere dingen, ook als we weten dat ze ongezond zijn.
We mainly eat tasty food, even if we know it is unhealthy.
DutchNatuurlijk hebben wij ook zorgen wegens de binnenkomst in de Europese Unie van ongezond voedsel.
Of course, we also have concerns regarding the introduction of unhealthy food into the European Union.
DutchDat roken ongezond is, moet ook de Europese Unie weten.
The European Union too, should know that smoking is unhealthy.
DutchMensen zouden geld geven wanneer je zo ongezond bent.
People will send you donations when you're in that condition.
DutchHet is onvermijdelijk dat in niet-gebruikte gebouwen een ongezond klimaat ontstaat als ze niet regelmatig worden gecontroleerd.
It is inevitable that unused buildings will become sick buildings if they are not regularly checked.
DutchHet klimaat dat vandaag de dag in de Europese instellingen heerst is ongezond en schadelijk voor de opbouw van Europa.
The current climate within the European institutions is unhealthy and is damaging to the further building of Europe.
DutchWeet u, iedere roker weet het het ongezond is, en toch rookt 30% van de Amerikanen, in sommige landen zelfs 80%.
Everybody who smokes knows it’s not good for you, and still 30 percent of Americans smoke -- 80 percent in some parts of the world.
DutchHet is niet erg consequent als we doorgaan met subsidies aan tabaksproducenten terwijl we weten dat roken ongezond is.
It would indicate a lack of consistency if we continued subsidising tobacco products in the knowledge that smoking is unhealthy.
DutchTe veel van het goede kan ongezond zijn.
DutchWij moeten het positieve imago van de mariene producten beschermen en beletten dat in de Europese Unie ongezond voedsel op de markt wordt gebracht.
It is essential to safeguard the positive image of seafood products and to prevent unsafe food being sold in the European Union.
DutchHet ligt voor de hand dat wat ongezond is voor Europese consumenten ook ongezond is voor andere consumenten en daarom niet geëxporteerd moet worden.
It is obvious that what is unhealthy for European consumers is also unhealthy for other consumers and therefore ought not to be exported.
DutchDe afgelopen tijd is er een ongezond klimaat van confrontatie ontstaan tussen de communistische regering van Moldavië en de Roemeenstalige nationalisten.
An uneasy air of confrontation has recently arisen between the Communist Government of the Republic of Moldavia and the Romanian-speaking nationalists.
DutchGeheugenverlies daarvoor is ongezond en verhindert een reflectie op onze eigen feilen die ik in het debat over de crisis tot nu toe pijnlijk gemist heb.
Conveniently forgetting that is unhealthy, and stops us from reflecting on our own mistakes, something I have found sadly lacking in our debate on the crisis so far.
DutchDat is hypertrofie van de fundamentele rechten, zoals critici zeggen die ervan uitgaan dat een teveel aan grondrechten ongezond is en dat men minder democratie moet aandurven.
That is a strangulation of basic rights, as critics say when they talk of too many basic laws being unhealthy and of having to try less democracy.
DutchHet antwoord is dat die wordt gesmokkeld ofwel door Zweedse inwoners zelf wordt gemaakt, en zoals de heer Andersson weet, is dat een buitengewoon gevaarlijk en ongezond procédé.
The answer is that this is smuggled into the country or made by the Swedes themselves, and as Mr Andersson knows, this is an extremely dangerous and unhealthy activity.