NL

ongeveer {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
. ~~~ there was 80-odd.
De huidige wereldmarkt is waarschijnlijk voor zo'n 7% van ons en ze worden in ongeveer 120 landen gebruikt.
Today, we believe we have about seven percent of the global market, and they're used in about 120-odd countries.
Ik weet zeker dat, gedurende de ongeveer 100,:,000 jaar dat de menselijke soort nu bestaat, en zelfs voordien onze voorouders naar de hemel keken en zich afvroegen wat sterren precies zijn.
I'm sure that, throughout the hundred-thousand-odd years of our species' existence, and even before, our ancestors looked up at the night sky, and wondered what stars are.

Voorbeeldzinnen voor "ongeveer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDeze stroomstoot zorgt voor ongeveer 30 seconden uitschakeling van haar circuits.
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.
DutchEn ongeveer 10 procent van de visueel gehandicapten heeft visuele hallucinaties.
And about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
DutchZoals je ziet, is het gedaald van bijna 50 miljard naar ongeveer 12 of 13 miljard.
You know, as you can see, from almost 50 billion down to about 12 or 13 billion.
DutchDat is zo ongeveer acht procent van de totale opbrengst uit landbouw wereldwijd.
That's something like eight percent of the total agricultural output globally.
DutchNa ongeveer drie dagen verschijnen er bellen aan het oppervlak van de vloeistof.
After about three days, the bubbles will appear on the surface of the liquid.
DutchHet is een dier dat voor slechts ongeveer 100 miljoen jaar op de Aarde voorkomt.
It is an animal which has been on the Earth for just about 100 million years.
DutchHet SAP garandeert preferentiële toegang voor producten uit ongeveer 178 landen.
The GSP guarantees preferential access for products from about 178 countries.
DutchOp dit moment werken er ongeveer 2 miljoen mensen in de Europese textielindustrie.
About 2 million people are currently employed in the European textile industry.
DutchIk zou ongeveer hetzelfde hebben gezegd, alleen druk ik me anders uit dan u.
I would have said it in a similar way, except that I express myself differently.
DutchDat betekent dat een transistor overeenkomt met ongeveer 12 parallelle ionkanalen.
And that means that a transistor corresponds to about 12 ion channels in parallel.
DutchDe gemiddelde Facebook-gebruiker, zegt Cameron Marlow, heeft ongeveer 120 vrienden.
And an average user, said Cameron Marlow, from Facebook, has about 120 friends.
DutchFeit is dat ongeveer 3 procent meer rechten zijn toegewezen dan er emissies waren.
It is a fact that we had about 3 % more allowances allocated than actual emissions.
DutchHij is ongeveer 4 of 5 keer sneller op deze eenvoudige kleine prestatietest.
He's about four or five times as fast with this simple little performance metric.
DutchDat percentage is ongeveer hetzelfde in de V. ~~~ S., Duitsland en Frankrijk.
That percentage, by the way, is about the same in the U.S. and Germany and France.
DutchNa ongeveer het 50ste uur begon ik te denken over de grens van het universum.
About the 50th hour, I was going to start thinking about the edge of the universe.
DutchEens kijken, dat zijn ongeveer 7,:,000 talen, 350 hoofdtalen -- dit is veel werk.
Let's see, that's about 7,000 languages, 350 major languages -- a lot of work there.
DutchWanneer de GAB is aangenomen, bestaat er nog een marge van ongeveer 500 miljoen euro.
Once the SAB is adopted, there will be a margin of approximately EUR 500 million.
DutchDit was mijn tweede bezoek met de Hoge Vertegenwoordiger in ongeveer tien dagen.
I went for the second time in about ten days with the High Representative.
DutchVolgens onze schatting gaat het in de hele Unie om ongeveer 400.000 banen.
According to our estimates, some 400 000 jobs throughout the Union depend on it.
DutchDe diameter van de aarde is ongeveer 400 km langer, maar de grootte-orde is dezelfde.
Earth's diameter is about 400 kilometers larger, but essentially the same size.