NL

ongeluk {het}

volume_up
ongeluk (ook: ongeval, accident)
Als dat het gevolg is van een ongeluk, wordt er vaak een schadevergoeding betaald.
If that happens as a result of an accident, often compensation is paid.
Het ongeluk in Tsjernobyl was indertijd de grootste op zichzelf staande ramp in de wereld.
The accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
Gisteren nog heeft er in New York wederom een vreselijk ongeluk plaatsgevonden.
Only yesterday there was another terrible accident in New York.
ongeluk (ook: ongelukje)
We zouden vergeving kunnen opbrengen voor een ongeluk of een misstap, maar een dergelijke voorbedachte raad en kwaadwilligheid kan niet worden vergeven.
We could have excused an accident or mishap, but that kind of premeditation and malicious intent cannot be excused.

Voorbeeldzinnen voor "ongeluk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
DutchTer illustratie: een kiesgerechtigde uit mijn district had een ongeluk in Spanje.
If I may illustrate this, I have a constituent who had an accident in Spain.
DutchIk heb dat zelf zo'n tien jaar geleden ondervonden tijdens een ongeluk in Frankrijk.
I know this from first-hand experience from an accident in France some 10 years ago.
DutchJa, jij hebt je verjaardagswens misbrruikt en ons allemaal ongeluk gebracht
You abused the power of the birthday wish and brought bad luck on all of us.
DutchAndere beoordelingen spreken van een veel hoger aantal doden als gevolg van het ongeluk.
Other assessments put the number of deaths resulting from the accident far higher.
DutchHet ongeluk, natuurlijk, was dat de slagman dacht dat de bowler heel snel gooide.
The accident, of course, there, was that the batsman thought the bowler was bowling fast.
DutchWanneer krijgen we weer een schoon strand, wanneer is dit vreselijke ongeluk voorbij?
When will we see a return to cleanliness and the end of this devastating accident? "
DutchAls dat het gevolg is van een ongeluk, wordt er vaak een schadevergoeding betaald.
If that happens as a result of an accident, often compensation is paid.
DutchWij weten dat nog meer mensen het slachtoffer van dit ongeluk kunnen worden.
We know that it is not impossible that more people will yet be affected by this accident.
DutchIn de eerste plaats schept het ongeluk onzekerheid over nucleaire veiligheid.
Firstly, it has created uncertainty about the safety of nuclear power.
DutchHet ongeluk in Tsjernobyl was indertijd de grootste op zichzelf staande ramp in de wereld.
The accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
DutchDie top werd slechts een maand na het ongeluk met de Prestige in november 2002 gehouden.
That summit took place only a month after the accident involving the in November 2002.
DutchOp onze verkeerswegen is na een ongeluk niet alleen professionele hulp nodig.
Professional assistance is not the only thing needed on the roads when an accident happens.
DutchEr is een ongeluk gebeurd... en het is een zegen dat ze niet geleden hebben.
There was an accident... and it's a blessing that they didn't suffer.
DutchMijnheer de Voorzitter, vandaag herdenken wij de noodlottige dag van het ongeluk in Tsjernobyl.
   – Mr President, today we remember the accursed day of the Chernobyl accident.
DutchElke mens die als gevolg van een ongeluk lijdt of sterft, is er één teveel.
Every individual person who dies, or suffers as a result of the accident, is one too many.
DutchOok voor ons echter kan een nieuw ongeluk zoals dat van Tsjernobyl uiterst gevaarlijk zijn.
But another Chernobyl-type accident would be extremely dangerous for us too.
DutchHet is onbegrijpelijk dat een dergelijk ongeluk vandaag de dag überhaupt kan plaatsvinden.
It is incomprehensible that an accident of this kind could have happened at all today.
DutchHet brengt ook ongeluk vrouwen aan boord te hebben...... ook al zijn ze klein.
It's bad luck to have a woman on board, too, even a miniature one.
DutchDe meeste van deze kinderen waren nog niet eens geboren toen het ongeluk plaatsvond.
Most of the children were not even born at the time of the incident.