"onderstrepen" vertalen - Engels

NL

"onderstrepen" in het Engels

NL onderstrepen
volume_up
{werkwoord}

Ik zou willen onderstrepen dat het om een " indicatieve " verdeling gaat.
I simply wanted to emphasize that this was an indicative distribution.
Het tweede element dat ik wil onderstrepen, betreft de veiligheid.
The second element I wish to emphasize is the promotion of greater safety.
In dat opzicht zou ik allereerst drie bijzonder belangrijke punten willen onderstrepen.
In this connection, I should first like to emphasize three particularly important points.

Voorbeeldzinnen voor "onderstrepen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.
That fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
DutchWe dienen dus nogmaals te onderstrepen dat we over de verslagteksten stemmen.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
DutchIk wil wel onderstrepen dat het Commissievoorstel mijn goedkeuring wegdraagt.
I would highlight that the Commission's proposal seems to me to be a good one.
DutchIk dank mevrouw Guy-Quint voor het onderstrepen van de belangrijke rol die het speelt.
I should like to thank Mrs Guy-Quint for reminding the House how important it is.
DutchTot slot wil ik nog het belang van de wetenschap en de samenleving onderstrepen.
Lastly, I should like to emphasise the importance of science and society.
DutchDe Economische en Monetaire Commissie wil de volgende punten onderstrepen.
The Committee on Economic and Monetary Affairs stresses the following points.
DutchTot slot wens ik te onderstrepen dat de opname van zelfstandigen het centrale punt is.
In conclusion, the key element is that of the inclusion of the self-employed.
DutchMet deze stemverklaring wil ik mijn steun aan dit verslag nogmaals onderstrepen.
Through this explanation of vote, I wish to stress my backing for this report once again.
DutchIk wens te onderstrepen dat in sommige gevallen misdaden zijn gepleegd.
I must emphasise that there are some cases in which crimes have been committed.
DutchTot slot wil ik enkele belangrijke punten in dit zeer goede verslag onderstrepen.
Finally, I would like to emphasise a couple of important points in this very good report.
DutchIk neem de gelegenheid van deze stemming te baat om het volgende te onderstrepen.
I should like to take advantage of the vote to point out the following:
DutchIk wil ook het belang van de activiteiten van de Stichting Anna Lindh onderstrepen.
I would also like to emphasise the importance of the work of the Anna Lindh Foundation.
DutchIk wil evenwel ook het eveneens reeds aangesneden politieke aspect onderstrepen.
But I should like to reemphasize this political aspect that has already been touched upon.
Dutch... ik wil hier duidelijk onderstrepen dat dit indruist tegen de Europese waarden.
I would like to make it quite clear that this runs completely counter to European values.
DutchIk wil in de tweede plaats de grootmoedigheid van het Europees Parlement onderstrepen.
Secondly, I would like to stress the generosity of the European Parliament.
DutchIk kan dit beginsel, dat ook de regeringen huldigen, natuurlijk alleen maar onderstrepen.
Obviously I must emphasise this principle, which is the one the governments uphold.
DutchIk zou een aantal aspecten van het verslag van mevrouw Vlasto willen onderstrepen.
I would like to stress some of the aspects taken up in the report presented by Mrs Vlasto.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil het belang onderstrepen van het verslag van mevrouw Pollack.
Mr President, I would like to emphasise the importance of Mrs Pollack's report.
DutchDaarover dit: ook hier is het zaak duidelijk te onderstrepen wat u gezegd hebt.
Here too, I would like to express my clear support for your comments.
DutchDaar werkt de Commissie aan, maar wij moeten het nog eens onderstrepen.
That is something the Commission is working on, but we need to emphasise it.