"ondersteboven" vertalen - Engels

NL

"ondersteboven" in het Engels

NL ondersteboven
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

ondersteboven (ook: overweldigd)
volume_up
blown away {volt.deelw.}
Als ik deze animatie zie, oh Jezus, ben ik ondersteboven.
When I see these animations, oh Jesus, I'm blown away.

Voorbeeldzinnen voor "ondersteboven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVijftien vlaggen hingen correct, maar de vlag van het Verenigd Koninkrijk hing ondersteboven.
Fifteen of them were the right way up but the Union flag was upside-down.
DutchIk denk dat ze ondersteboven door de schuur heen wilden vliegen.
Best I can figure, they were trying to fly through that barn upside down.
DutchIk heb een zwak voor dingen als deze, waar ik ondersteboven van ben.
I have this special interest in things like this which blow my mind.
DutchZeker als ze ondersteboven staan. ~~~ Je gebruikt algemene gezichtsherkenningssoftware.
Especially when they're upside down, you're engaging that general facial recognition software there.
DutchHij kan omhoog, omlaag, vooruit, achteruit en zelfs ondersteboven vliegen.
It can fly up, down, forwards, backwards, even upside-down.
DutchDe ontwikkelingslanden hebben de traditionele machtsverhoudingen binnen de WTO totaal ondersteboven gehaald.
The developing countries reversed the traditional power relations within the WTO.
DutchIk gebruikte mijn speciale visie om het ondersteboven te lezen.
Well, I used my acute peripheral vision to get a upside-down read.
DutchZe kon ook de serienummers lezen op bankbiljetten als die ondersteboven op een hard oppervlak lagen.
She could also read the serial numbers on bills when they were placed, face down, on a hard surface.
DutchAls ik deze animatie zie, oh Jezus, ben ik ondersteboven.
When I see these animations, oh Jesus, I'm blown away.
DutchDat bedrag valt eigenlijk binnen de normale gang van zaken en daar hoeven we niet ondersteboven van te zijn.
They are simply part of normal business and we should not be perturbed by the amount of money involved.
DutchDegene met het geelgroene pak vliegt ondersteboven.
The one with the yellow-green suit, he's flying head-down.
Dutch~~~ (Publiek lacht) Daar raakte ik echt van ondersteboven.
What? (Laughter) That really flipped me out.
DutchHier hebben we Penn en Teller, dezelfde ondersteboven.
So here we have Penn and Teller, same upside-down.
DutchIk draaide hem ondersteboven, experimenteerde met het omhulsel, met de bovenkant, met mijn lichaam, met juwelen met allerlei soorten dingen.
Turned it upside down, experimented with the shell, experimented with the head.
DutchHier windt diezelfde regel zich om een fontein in een illustratie die ook ondersteboven gelezen kan worden.
Here that same line of text wraps around a fountain in an illustration that can be turned upside down and read both ways.
DutchNee, het is niet hetzelfde ondersteboven.
DutchDat water is ondersteboven.
DutchSla ze ondersteboven.
DutchDus rond de vorige eeuwwisseling, begon ik te denken, zou het niet prachtig zijn als iemand deze logica nam en ze ondersteboven draaide.
So around the turn of the last century, I started to think, "Wouldn't it be wonderful if one could take this logic and turn it upside down?"
DutchToen ik voor het eerst hoorde over bedreigde diersoorten, was ik er ondersteboven van dat elke dag dieren voor altijd van deze aarde werden weggevaagd.
And when I first learned about endangered species, I was truly distressed to know that every day animals were being wiped off the face of this Earth forever.