"ondeelbaar" vertalen - Engels

NL

"ondeelbaar" in het Engels

NL ondeelbaar
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

ondeelbaar
Deze waarden zijn universeel en ondeelbaar en gelden dan ook voor iedereen.
These values are universal and indivisible, and so they are valid for everyone.
Democratie is een ondeelbaar begrip waartoe ook de persvrijheid behoort.
Democracy is indivisible, and the freedom of the press is part of it.
De mensenrechten zijn universeel en ondeelbaar en mogen niet worden geminacht.
Human rights are universal and indivisible and must not be disregarded.

Voorbeeldzinnen voor "ondeelbaar" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe mensenrechten en de fundamentele vrijheden zijn universeel en ondeelbaar.
Human rights and fundamental liberties are universal and inseparable.
DutchMilieubeleid en tevredenheid van burgers zijn ondeelbaar en wij zijn als Europa ondeelbaar.
Environmental policy and popular satisfaction are united, and we in Europe are united.
DutchVoor het eerst wordt in een internationaal document bevestigd dat rechten ondeelbaar zijn.
This is the first international-level document to recognise the indivisibility of rights.
DutchHet is een ondeelbaar recht en kan niet alleen aan burgers van de Unie worden voorbehouden.
It is not divisible and cannot be reserved for EU citizens alone.
DutchZij zijn ondeelbaar, niet onderhandelbaar, en gelden ook niet slechts voor bepaalde groepen.
They are not divisible, they are not negotiable and they are not applicable only to certain groups.
DutchHet zijn krachtige ideeën, ze zijn ondeelbaar, ze zijn uniek, ze zijn bruikbaar -- soms, vaak lang, lange tijd naderhand.
They are useful -- sometimes, often a long time after the fact.
DutchMensenrechten zijn ondeelbaar, en de schending ervan draagt niet bij tot een deëscalatie van het conflict.
You cannot cherry-pick when it comes to human rights, and it is not by breaching human rights that the conflict will be de-escalated.
DutchSoevereiniteit is ondeelbaar en kan in sommige gevallen, wanneer de volkeren dat willen, ten hoogste worden gedelegeerd.
This expression is an outrageous one: sovereignty is not for sharing - at the very most it may be delegated in some cases when nations so decide.
DutchWe kunnen immers niet ontkennen dat in de 21e eeuw achter het begrip waardigheid alle rechten schuilgaan en dat deze rechten een ondeelbaar geheel vormen.
How can we fail to recognise that in the twenty-first century, once the concept of dignity has been set forth, the key thing is the indivisibility of the whole package of rights?