NL

om te {bijwoord}

volume_up
Het systeem is vrijwillig en moet dus aantrekkelijk zijn om te overleven.
The system is voluntary, so it must be attractive in order to survive.
Om te overleven hebben ze dringend behoefte aan eten, drinken en onderdak.
They urgently need aid such as food, water and shelter in order to survive.
En we doen er tientallen van, om te begrijpen wat er precies gebeurd.
And we perform dozens of integrations in order to understand what's happening.

Voorbeeldzinnen voor "om te" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchWat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
DutchWe zouden de Commissie dan ook willen vragen om vastberaden actie te ondernemen.
We therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
DutchIs het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
Will there be really any interest among the Member States to take these measures?
DutchVanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
But that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
DutchIk weet dat men honderden kilometers omrijdt om goedkope diesel te kunnen kopen.
I know that drivers travel hundreds of extra kilometres to buy cheap diesel fuel.
DutchDe portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
And the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
DutchNieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.
What's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
DutchHet is moeilijk om niet wanhopig te worden van de ellende in de Hoorn van Afrika.
It is difficult not to despair in the face of the misery in the Horn of Africa.
DutchHet is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.
It can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
DutchOm al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
DutchHet quotum is daarom een belangrijk instrument om dichterbij dit doel te komen.
Quotas are therefore an important instrument if we are to approach this target.
DutchVervolgens zullen we de middelen moeten vinden om die prioriteiten vorm te geven.
Only afterwards will we have to find the resources to support these priorities.
DutchIk vind het verslag dus veel te partijdig, om niet te zeggen volkomen partijdig.
I do, therefore, find the report is too partial by far and is even prejudiced.
DutchGeef de accountants van de EU de mogelijkheid om alle uitgaven te controleren.
Give the EU’ s auditors access to all expenditure so that they can monitor this.
DutchNatuurlijk hebben deze ngo's ook subsidie nodig om voorlichting te kunnen geven.
Of course these NGOs also need funding to pay for their public relations work.
DutchWij worden geacht om dit soort dingen te controleren, dus dat is wat we gaan doen.
We are supposed to check these things, so that is what we are going to be doing.
DutchDit is een zeer goede hulp geweest voor het proces om tot een akkoord te komen.
This has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
DutchHet Parlement vraagt de Commissie al vijftien jaar om wetgeving voor te bereiden.
For at least 15 years now Parliament has been asking the Commission to legislate.
DutchIk hoop dat alle collega's, om te beginnen u Voorzitter, dit idee zullen steunen.
I hope that all Members, starting with you, Mr President, will support this idea.

Vergelijkbare vertalingen voor "om te" in Engels

om voorzetsel
om voegwoord
te voorzetsel