"om ... heen" vertalen - Engels

NL

"om ... heen" in het Engels

EN
NL

om ... heen {voorzetsel}

volume_up
om ... heen (ook: om, ongeveer, rondom, erom, omtrent)
En het is een gemeenschap er om heen dat besloten heeft dit te ontwikkelen.
And it's a community around it that has decided to build this.
Can´t get my head around it.
om ... heen (ook: om, rond, ongeveer, rondom, omtrent)

Voorbeeldzinnen voor "om ... heen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDus je kijkt om je heen, waar je gaat landen, en je probeert je voor te bereiden.
So you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
Dutch." ~~~ En als je achterom kijkt, zie je overal om je heen verwoesting.
I'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
DutchDe grotere fracties in het EP draaien als tollen om de pensioenproblematiek heen.
The larger groups in the EP are furiously working on the problem of pensions.
DutchNogmaals, we gebruiken de wereld om ons heen om eigen design-oplossingen te vinden.
Again, we're sort of using the world around us to create our own design solutions.
DutchZij zien niet alleen hun economie, maar ook de samenleving om hen heen veranderen.
They see not just their economy, but also their society changing around them.
DutchMaar, ze produceren de verschillende deeltjes die de wereld om ons heen vormen.
Rather, they produce the different particles making up the world around us.
DutchHet is mogelijk om de dichtheid van de gemeenschappen om ons heen te verhogen.
And it is possible, of course, to increase the density of the communities around us.
DutchWij moeten echter wel samenwerken over de grenzen heen om conflicten te voorkomen.
Consequently, there should be cross-border cooperation to prevent conflicts.
DutchDus, ga ik daar deze keer heen om zeker te zijn dat het niet weer gebeurt.
So, I'm going to go down there this time and make sure it doesn't happen again.
DutchFriday Street, in een vorig leven, is waar je heen ging om je vis op vrijdag te kopen.
Friday Street, in a previous life, is where you went to buy your fish on a Friday.
DutchRuimtelijk inzicht is sterk verwant met het begrijpen van de wereld om ons heen.
Spatial reasoning is deeply connected to how we understand a lot of the world around us.
DutchIk kom bij de zee en vlieg door tot ik alleen maar water om me heen zie.
I reach the sea and keep flying until I can only see that endless line of water
DutchDeze drie ziekten eisen de meeste slachtoffers en grijpen verwoestend om zich heen.
These three diseases claim the most victims and are spreading with devastating effect.
Dutch. ~~~ We willen er snel achter komen wat er om ons heen gebeurt.
Life’s complicated; we want to figure out what’s going on around us very quickly.
DutchDaarop kan ik u slechts zeggen dat we niet meer om mondialisering heen kunnen.
All I can say to colleagues here is that globalisation is a fact of life.
DutchVoor velen om ons heen is de EU dan ook zeer attractief en lonkt het lidmaatschap.
Many of those around us find the EU very attractive and want to join it.
DutchDe gezondheid van de mens is onlosmakelijk verbonden met het milieu om hem heen.
People's health is inseparably linked to the environment around them.
DutchIk vond dat ik er eigenlijk heen moest om zelf wat 'land-art' te maken.
And I felt that I would have to actually go there and make some earthworks myself.
DutchKijk om u heen in deze ruimte -- al deze kennis, energie, dit talent en deze technologie.
Look around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
DutchBij de minste of geringste politieke ontsporing zal de volkswoede weer om zich heen grijpen.
If there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.

Vergelijkbare vertalingen voor "om ... heen" in Engels

heen bijwoord
English
om voorzetsel
om voegwoord
om bijwoord
door ... heen bijwoord
English
over ... heen bijwoord
English
over ... heen voorzetsel
English
om te voorzetsel
English