"oftewel" vertalen - Engels

NL

"oftewel" in het Engels

EN

NL oftewel
volume_up
{voegwoord}

oftewel (ook: of)
volume_up
or {vw.}
Het is de beroemde prijsstijging met, oftewel überhaupt geen prijsstijging.
It is the famous increase of a penny per stamp, or no increase at all.
Het subsidiebedrag ligt rond een miljard ecu per jaar, oftewel 7.500 ecu per teler.
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Dan is er de discussie over een kern-Europa, oftewel een Europa van verschillende snelheden.
Then there is the discussion about ‘ core Europe’ or a two-speed Europe.
oftewel

Voorbeeldzinnen voor "oftewel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe moeten in ieder geval eerder beginnen met de stemmingen, oftewel om 11.00 uur.
Whatever happens, the votes should start earlier, by which I mean at 11 a. m.
DutchDe redenen komen meestal neer op het 'stoppen', oftewel het geforceerd voeren.
The reasons usually just boil down to the gavage, which is the force feeding.
DutchTen tweede, de dienstverlening aan het schip oftewel de loods- en sleepdiensten.
Secondly, ship services, also referred to as pilotage and towage services.
DutchHet subsidiebedrag ligt rond een miljard ecu per jaar, oftewel 7.500 ecu per teler.
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
DutchDat rijk stond bekend als de ' Völkerkerker ', oftewel de volkerengevangenis.
That empire was known as the 'Völkerkerker ', the prison of nations.
DutchHet is de beroemde prijsstijging met, oftewel überhaupt geen prijsstijging.
It is the famous increase of a penny per stamp, or no increase at all.
DutchEn hij bedacht toen dit concept van resonante, oftewel meetrillende energieoverdracht.
And he actually came up with this concept of resonant energy transfer.
DutchTen eerste, de cumulatieve en energetische effecten, oftewel cocktaileffecten.
The first is cumulative and synergistic effects: cocktail effects.
DutchEen probleem dat moet worden opgelost is de kwestie van Maastricht oftewel de prijsstabiliteit.
One problem that we must resolve is the Maastricht issue, that of price stability.
DutchDan is er de discussie over een kern-Europa, oftewel een Europa van verschillende snelheden.
Then there is the discussion about ‘ core Europe’ or a two-speed Europe.
DutchOftewel: we willen bescherming en communautaire preferentie in Europa.
In other words, we want protection and Community preference in Europe.
DutchEr komt tevens een verbod op hergebruik van materiaal binnen de diersoort, oftewel dierkannibalisme.
We will thus obtain a ban on intra-species recycling, that is, animal cannibalism.
DutchOftewel: we willen bescherming en nationale preferentie in Frankrijk.
In other words, we want protection and national preference in France.
DutchWaar gaat het om bij de MiFID oftewel de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten?
So what is MiFID – the Markets in Financial Instruments Directive – all about?
DutchZo'n 10 procent van de onderzochte gevallen, oftewel zo'n veertig mensen, is professioneel actief.
About 10 % - around about 40 people - are actually engaged in professional activities.
DutchDaarmee komt de totale bijdrage op 17 miljard euro, oftewel 110 miljard franc.
EUR 17 billion in total, equivalent to 110 billion francs.
DutchHet volgende liedje, oftewel de toegift, dat ik ga spelen heet "Bumble Boogie" van Jack Fina.
The next song, or the encore, that I'm going to play is called "Bumble Boogie," by Jack Fina.
DutchMijnheer Patten heeft terecht Kyoto genoemd, oftewel het klimaatbeleid.
Mr Patten rightly referred to Kyoto and climate policy.
DutchDe kosten daarvan bedragen 160 miljard euro, oftewel 2 procent van het BBP van de Unie.
The cost is EUR 160 billion, or 2 % of the EU’ s GDP.
DutchIk wens u allen Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, oftewel zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
I wish you: Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - a Happy Christmas and a Happy New Year.