"officiële" vertalen - Engels

NL

"officiële" in het Engels

NL officiële
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

officiële (ook: officieel, ambtelijk)
Onder deze naam regeert de maffia, de officiële en de niet-officiële maffia.
Yet under the guise of democracy there is domination by official and unofficial mafias.
Ten eerste, officiële normen en de opkomst van openbaar beschikbare specificaties.
Firstly: official standards and the concept of publicly available specifications.
Het Publicatieblad van de Europese Unie wordt in alle twintig officiële talen uitgegeven.
The Official Journal of the European Union is published in all 20 official languages.

Voorbeeldzinnen voor "officiële" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij kwamen elkaar tegen bij de officiële ingang en het is bitter koud vanmorgen.
We met at the protocol entrance and it is bitterly cold outside this morning.
DutchEr is geen officiële beleidsdialoog tussen de Commissie en het Polisariofront.
There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front.
DutchWij zijn nu in afwachting van de officiële reactie van de inspecteur op dat plan.
We are now awaiting the formal reaction of the inspector to this programme.
DutchEen paar weken geleden hebben we een officiële afvaardiging uit Tibet ontvangen.
We welcomed a delegation from Tibet a few weeks ago, and feel that was a positive step.
DutchBij de volgende officiële gelegenheid zouden we de champagne tevoorschijn moeten halen.
Next time when we have a formal opportunity, we should bring out the champagne.
DutchVolgens de laatste, voorlopig nog niet officiële berichten kreeg hij gratie.
According to the latest, as yet unofficial reports, he has been pardoned.
DutchTot op heden heeft het voorzitterschap nog geen officiële voorstellen geformuleerd.
As the Presidency, we have not made any formal proposals at this time.
DutchVolgens de officiële agenda moeten we om 11.50 uur het debat sluiten.
Officially, according to our agenda, we should close the debate at 11.50 a. m.
DutchIk vind niet dat dit soort zaken via officiële regels moet worden afgedwongen.
I do not believe in pursuing these matters through legal channels.
DutchIn enkele regio's van het land schijnen officiële instanties met hen samen te werken.
There are parts of the country in which public offices appear to be collaborating with them.
DutchVaak worden deze organisaties als naderbij en toegankelijker ervaren dan een officiële autoriteit.
Often these organisations seem closer and easier to contact than the authorities.
DutchDe nota van de heer Castille is een persoonlijke en niet-officiële aantekening.
Mr Castille's memorandum was an unrecorded note for the file.
DutchDit zal de eerste officiële daad in deze nieuwe zittingsperiode zijn.
This will be the first opportunity for the new Parliament to exercise its responsibilities.
DutchIk weet wat de officiële verklaringen inhouden, maar volgens mij is de werkelijkheid anders.
I know what the solemn declarations say, but I think that the reality is rather different.
DutchMaar het is volgens officiële waarnemers daardoor niet een minder representatieve verkiezing genoemd.
But according to the observers this did not make it a less representative election.
DutchZoals ik al zei, is het officiële standpunt dat de Raad in deze kwestie niet bevoegd is.
As I outlined, the constitutional position is that the Council has no competence on this matter.
DutchIk zal nu ingaan op de afzonderlijke amendementen en het officiële standpunt van de Commissie.
I turn now to the specific amendments and formal Commission position.
DutchLaten we echter niet vergeten dat dit slechts de officiële cijfers van geregistreerde gevallen zijn.
Let us not forget, however, that these figures only take account of reported violence.
DutchGisteren was ik in Italië voor de officiële opening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.
Yesterday I was in Italy for the inauguration of the European Food Safety Authority.
DutchDe oorspronkelijke richtlijn bevat een officiële herzieningsbepaling.
There is a formal revision provision in the original directive.