"oefenen" vertalen - Engels

NL

"oefenen" in het Engels

NL oefenen
volume_up
[oefende|geoefend] {werkwoord}

De partners hebben meer dan voldoende tijd gehad om daarop invloed uit te oefenen.
The partners have had more than enough time to exercise influence on this.
Zij laat onder meer niet toe een degelijke controle uit te oefenen op de Europese Commissie.
Amongst other things, it does not allow us to exercise real control over the Commission.
Waarom onderneemt deze veel grotere minderheid niets om haar politieke kracht uit te oefenen?
Why does this far more substantial minority not make a move to exercise its political muscle?
Luister als Chinese scholieren hun Engels oefenen door het te schreeuwen.
Listen as Chinese students practice their English by screaming it.
DH: Het is niet zo moeilijk, we oefenen gewoon niet zo graag.
DH: It's not that difficult, we just don't like to practice that much.
Het beste is: als ik geen zin heb om te oefenen, kan ik het verstoppen."
The best of all is that if I don't want to practice, I can hide it.
Het recht om in vrijheid zijn godsdienst uit te oefenen en zijn eigen taal te gebruiken is in de praktijk beperkt.
The rights of individuals freely to practise their religion and use their own language are, in practice, restricted.
De vrijheid om je eigen godsdienst uit te oefenen behoort daar evenzeer bij als de plicht van een godsdienst om andersdenkenden naast zich te tolereren.
This includes the freedom to practise one's religion just as much as it includes a religion's duty to show tolerance towards the other faiths which exist alongside it.
Amerikanen oefenen hun hele leven lang op het spelletje "zie het verschil".
Americans train their whole lives to play "spot the difference."
Nu volstaat dit kleine ding op de rug om te kunnen oefenen.
So now it's able to train with just this little piece on the back.
Ik moest hem op een computer aansluiten, dus ik kon niet zomaar overal oefenen.
I had to hook it up to a computer, so I couldn't just train it anywhere.

Voorbeeldzinnen voor "oefenen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet is ons niet echt gelukt politieke druk uit te oefenen op Raad en Commissie.
We have not managed to put any real political pressure on the Council and Commission.
DutchIk hoop dat het de Commissie zal lukken op dit punt de nodige druk uit te oefenen.
I hope the Commission will be able to exert sufficient pressure to achieve this goal.
DutchDeze krachten werken in op of oefenen kracht uit op elektrisch geladen deeltjes.
And these forces act on, attract, bodies that have an electrical charge.
DutchDe partners hebben meer dan voldoende tijd gehad om daarop invloed uit te oefenen.
The partners have had more than enough time to exercise influence on this.
DutchIk moest hem op een computer aansluiten, dus ik kon niet zomaar overal oefenen.
I had to hook it up to a computer, so I couldn't just train it anywhere.
DutchZij moeten ook voldoende mogelijkheden krijgen hun rechten in de praktijk uit te oefenen.
They must also have adequate scope for making their rights a practical reality.
DutchEerst is het belangrijk dat Europol zijn mandaat volop begint uit te oefenen.
Hitherto, it has been a question of Europol exploiting its current mandate to the full.
DutchZe blijken echter een bijzondere aantrekkingskracht op deze leeftijdsgroep uit te oefenen.
However, they do have a particular attraction for this group of the population.
DutchDe Europese Unie moet haar buren volledig respecteren en niet proberen druk uit te oefenen.
The EU must fully respect its neighbours and not attempt to put pressure on them.
DutchOp ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
DutchWij oefenen in dat opzicht slechts de parlementaire controlefunctie uit.
In calling for change, we are merely exercising our parliamentary power of scrutiny.
DutchHoe komen er voldoende mogelijkheden voor het Parlement om invloed uit te oefenen?
How will it be possible for Parliament to exert sufficient influence?
DutchIk geloof dat wij ook op dat vlak moeten proberen de nodige invloed uit te oefenen.
I believe that we should also seek to make an impression in this area.
DutchIk vraag hem ook of hij controle uit laat oefenen op vervoer door de lucht in Europa.
I would also like to know whether he supervises air transport in Europe.
DutchIk heb dat heel duidelijk naar voren gebracht en daarom oefenen wij nu druk uit.
I said this very clearly and that is why we are applying pressure.
DutchHet doel hiervan lijkt vooral te zijn om druk uit te oefenen op de dwarsliggende landen.
Its intention, it seems, is above all to exert pressure on the recalcitrant countries.
DutchIn mijn vraag dring ik er dan ook op aan om meer druk op de Indiase regering uit te oefenen.
That is why my question asks for pressure to be put on the Indian Government.
DutchEn al deze dingen samen oefenen een enorme druk uit op deze planeet.
And all of these things combine to create an enormous amount of torque on the planet.
DutchHij noemde me Leonardo omdat we in Europa waren en hij zijn Frans wou oefenen.
The reason he called me Leonardo is because we were in Europe and he was practicing his French.
DutchOns verzoek was toen om een oproep te doen, om druk uit te oefenen.
At that time we asked for an appeal to be made, for pressure to be exerted.