NL

nog een {bijwoord}

volume_up
Mijnheer de Voorzitter, nog een standpunt, nog een minuut.
Mr President, one more voice, one more minute.
Voorts nog een opmerking over de keuring van schippers boven de 65 jaar.
Then one more point about medical examination of boatmasters over the age of 65.
Op dat punt nog één opmerking voor het Belgisch voorzitterschap.
On that point one more comment for the Belgian Presidency.

Voorbeeldzinnen voor "nog een" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet tweede punt waar we als Parlement nog een hoop aan moeten doen is informatica.
The second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
DutchNu, kort voor de stemming, hangt er nog steeds een behoorlijk aantal aan de muur.
Now, just before the vote, there are still numerous posters hanging on the walls.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou nog een vraag willen stellen aan de commissaris.
Mr President, I should like to put a supplementary question to the Commissioner.
DutchTot slot nog een opmerking over onze kritiek op het jaarlijks verslag van de Raad.
Finally, I would like to explain our criticisms of the Council’ s annual report.
DutchZodra ik stopte kwamen er meteen nog een half dozijn mensen om dezelfde man staan.
The moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
DutchNog erger is dat een aantal concrete beleidsproblemen nog steeds niet is opgelost.
But even more important are the real political problems which remain unresolved.
DutchEen aantal leningen zullen na die datum nog gedurende een aantal jaren doorlopen.
A number of loans will still remain active, will still have a few years to run.
DutchDoor de gebrekkige controle veroorzaken ze een nog grotere concurrentieverstoring.
The distortion of competition is all the greater, due to the defective controls.
DutchDat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
There is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
DutchDe hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.
The horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.
DutchMaar wat een bende nog het meest op een McDonald's doet lijken zijn de franchises.
But the thing that really makes the gang seem like McDonald's is its franchisees.
DutchZondag wordt er nog een ministerieel conclaaf gehouden, waaraan ik deel zal nemen.
On Sunday we have another ministerial conclave, in which I will be taking part.
DutchEr moet echter nog een groot aantal zaken worden opgelost op talloze terreinen.
However, there are still a great number of issues to be tackled in numerous areas.
DutchTenslotte, er is nog een ander aspect van dit drama dat we niet mogen vergeten.
Finally, there is yet another aspect of this tragedy which we must not forget.
DutchKan er nog een andere gelegenheid gegeven worden voor vragen aan de commissaris?
Can I request that we have some other time to ask the Commissioner questions?
DutchEn daarbij is een snelheidsbegrenzer nog het onschuldigste wat je kunt verlangen.
And surely a speed limitation device is the most harmless thing one could ask for.
DutchIk heb begrepen dat morgen nog een mondeling amendement op de resolutie komt.
As I understand it, there is to be an oral amendment to the resolution tomorrow.
DutchDe Afrikaanse olifant is nog steeds een bedreigde diersoort, volgens de IUCN.
The African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
DutchTot slot nog een punt dat u, mevrouw de commissaris, reeds heeft aangesneden.
My final point, Commissioner, is one that you addressed in your speech earlier.
DutchVan de eerste tien kandidaten op de lijst zijn er nog steeds maar een of twee vrouw.
On lists of candidates, the first ten names still include only one or two women.

Vergelijkbare vertalingen voor "nog een" in Engels

nog bijwoord
English
een voornaamwoord
een lidwoord
English
een bijvoeglijk naamwoord
English
een telwoord
English
zulk een voornaamwoord
English
zulk een bijwoord
zo een voornaamwoord
English
zo een bijwoord
niet een voornaamwoord
English
nog een keer bijwoord
English
wat voor een
wat een