"nieuwsgierig" vertalen - Engels

NL

"nieuwsgierig" in het Engels

NL nieuwsgierig
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

nieuwsgierig (ook: benieuwd, vreemd, typisch, curieus)
Ik was nieuwsgierig naar hen en naar hun manier om conflicten op te lossen.
I was curious about them and about the way in which they resolve conflict.
Daarom was ik heel nieuwsgierig om te weten welke nieuwe gegevens er zijn.
I was therefore most interested and curious to know what new information was available.
Maar ik werd een beetje nieuwsgierig naar wat hij bedoelde met vrijheid, en vrijheid voor wie.
But I got sort of curious of what he meant with liberty, and liberty for whom.
nieuwsgierig (ook: benieuwd, weetgierig)
volume_up
agog {bn.}
nieuwsgierig (ook: benieuwd, weetgierig)
Ik hou er gewoon van om te leren en ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. ~~~ Ik hou er van om mij te richten op het status quo en het vervolgens op zijn kop te zetten.
And I just love learning and I'm incredibly inquisitive and I love taking on, you know, the status quo and trying to turn it upside down.
nieuwsgierig (ook: bemoeiziek)
nieuwsgierig (ook: bemoeizuchtig)
nieuwsgierig (ook: bemoeizuchtig)
volume_up
nosy {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "nieuwsgierig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk ben nieuwsgierig naar wat de Europese Commissie daarvan zegt.
I am interested to see what the European Commission's opinion would be on this.
DutchIk ben nieuwsgierig naar Azië en haar resultaten, die we hier later zullen bespreken.
I shall watch with interest events in Asia and we will continue to discuss them in this House.
DutchMijnheer de Voorzitter, wie niet nieuwsgierig is, wordt oud.
Mr President, a lack of curiosity is an indication that a person is growing old.
DutchZij worden pas echt erg nieuwsgierig op het ogenblik dat de echte procedure op zijn einde loopt.
Their curiosity only gets the better of them once the real procedure reaches completion.
DutchDe verslagen van het Parlement zijn voorgelegd en ik ben nieuwsgierig wat de Raad daarvan maakt.
The parliamentary reports are available and I am very keen to know what the Council will make of them.
DutchIk dit opzicht ben ik nieuwsgierig naar wat de groep van hooggeplaatste vertegenwoordigers over dit vraagstuk heeft gezegd.
It would be interesting to learn what the high-level group thought on this issue.
DutchIk ben erg nieuwsgierig naar de komende studie en ik hoop dat daarin ook aandacht aan deze kwestie zal worden besteed.
I would certainly look forward to the study and I hope that it will address this point.
DutchIk ben nieuwsgierig naar wat de Commissie hierover zal zeggen, maar zou toch alvast enkele waarschuwende woorden willen spreken.
We look forward to what the Commission has to say but I would sound a note of warning.
DutchIk ben heel nieuwsgierig naar die nieuwe richtsnoeren, heel nieuwsgierig ook naar wat we kwijtraken.
I am very interested to find out about these new guidelines and also very interested to see what we can get rid of.
DutchNieuwsgierig naar mensen in de clan.
Curiosity about people in the tribe, curiosity about outsiders.
DutchDan kijkt hij nieuwsgierig in zijn moeders mond.
Then he peers eagerly into his mother's mouth.
DutchVelen zijn nieuwsgierig wat de volgende stap is na uw benoeming tot secretaris-generaal van de West-Europese Unie.
Many would like to know what will happen after your appointment as Secretary-General of the Western European Union.
DutchDiegene die leren dat het bestaat... moeten een zeldzame mate van intuïtie, en gevoeligheid bezitten en nieuwsgierig zijn.
Those that learn it exists...... must posses a rare degree of intuition, sensitivity and a questioning nature.
DutchDat hij niet zo nieuwsgierig is.
DutchNieuwsgierig naar buitenstaanders.
DutchZe zijn nieuwsgierig.
DutchWe zijn nieuwsgierig, mijnheer de commissaris, hoe u ons in oktober uit zult leggen dat de horden genomen zijn die u vandaag heeft geplaatst.
We are eager to see, Commissioner, how you will explain to us in October that the hurdles you have erected here today have now been overcome.