"niets is minder waar" vertalen - Engels

NL

"niets is minder waar" in het Engels

NL niets is minder waar
volume_up
[idioom]

niets is minder waar
nothing is less true

Vergelijkbare vertalingen voor "niets is minder waar" in Engels

niets bijwoord
is werkwoord
English
zijn zelfstandig naamwoord
English
zijn werkwoord
zijn voornaamwoord
minder bijvoeglijk naamwoord
English
waar zelfstandig naamwoord
waar bijvoeglijk naamwoord
waar bijwoord
English
waar voornaamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "niets is minder waar" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchNiets is minder waar en het jaarlijkse kwijtingsdebat maakt dat weer duidelijk.
Nothing could be further from the truth, as is once again borne out in the annual discharge debate.
DutchNiets is minder waar, en ik heb dan ook tegen dit verslag gestemd.
Nothing could be further from the truth, and I have therefore voted against this report.
DutchNiets is minder waar, maar vandaag zijn in dit Parlement toch weer dezelfde geluiden te horen.
Nothing could be further from the truth, and we are hearing it again in this Chamber today.
DutchNiets is minder waar wat Ierland betreft.
Nothing could be further from the truth in relation to Ireland.
DutchNiets is minder waar dan zo'n veralgemening.
This generalisation could not be further from the truth.
DutchNiets is minder waar gebleken, aangezien deeltijdwerk nu beschouwd wordt als een positief alternatief.
We now have the evidence and the opposite is the case, because part-time work has come to be seen as a positive option.
DutchNiets is minder waar, moeten wij vaststellen.
DutchNiets is minder waar wat mij betreft.
It couldn't be further from the truth for me.
DutchNiets is minder waar gebleken.
Nothing could have been further from the truth.
DutchMaar niets is minder waar, want het belangrijkste deel van de besluiten zal genomen moeten worden door de negen leden tellende directie.
In fact, this is not the case since it will be the Executive Board of nine members that will take most decisions.
DutchWelnu, niets is minder waar.
Nothing could be further from the truth.
DutchSoms lijkt het alsof sommigen, waaronder collega's in dit Parlement, denken dat het wel zo is, maar niets is minder waar.
Sometimes, some people - even colleagues in this Assembly - seem to believe that they do have equal opportunities, but they do not.
DutchNiets is minder waar, want de naleving van milieu- en sociale wetgeving betekent meerkosten voor de individuele onderneming.
Nothing could be further from the truth, since environmental and social considerations naturally involve additional costs for individual firms.
Dutchniets is minder waar