"niet waard" vertalen - Engels

NL

"niet waard" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "niet waard" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "niet waard" in Engels

niet bijwoord
English
... niet werkwoord
English
nieten werkwoord
waard zelfstandig naamwoord
waard bijvoeglijk naamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "niet waard" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij weten dat een aanbeveling helaas het papier niet waard is waarop zij wordt gedrukt.
We know a recommendation, alas, is simply not worth the paper it is written on.
DutchDeze belofte, zo blijkt nu, was het papier niet waard waarop zij is geschreven.
This promise was, as it turns out, not worth the paper it was written on.
DutchU kunt niet op het vertrouwen van miljoenen Europeanen rekenen als u het niet waard bent.
The confidence of millions of Europeans cannot be won without being worthy of this.
Dutch(Gelach) Sommigen zijn roekelozer dan anderen, maar dat is het niet waard.
(Laughter) There are some reckless people, but it’s not worth it, OK?
DutchOok het voorzitterschap vindt het duidelijk niet de moeite waard om aan dit debat deel te nemen.
The Presidency clearly does not think it worth taking part in this debate, either.
DutchDit zou Superman worden, of het was mijn tijd en hun geld niet waard.
This was going to be Superman, or it wasn't worth my time or their money.
DutchHet ene is nogal technisch, en ik denk dat het niet de moeite waard is daar hier op in te gaan.
One amendment is a very technical one and I do not think it is worth discussing here.
DutchWanneer het er maar genoeg zijn, zullen we een natie hebben die het niet waard is om te verdedigen.
When we have enough of them, we're going to have a nation that's not worth defending.
DutchDat vertelt jullie, volgens mij, dat ik vond dat die het geld niet waard was.
Which, I guess, you know, communicates to you that I did not think that one was really worth the price.
DutchVoor veel mensen zijn die keuzes de moeite waard, niet om langer te leven, maar om beter te leven.
For many people, those are choices worth making -- not to live longer, but to live better.
DutchEen Eurocenter dat bijvoorbeeld onafhankelijk van de WGO werkt, kan eigenlijk niet veel waard zijn.
A EuroCentre which operates independently of WHO, for example, cannot be worth very much.
Dutch35 miljoen ecu is vlees noch vis; het bedrag is de moeite niet waard.
ECU 35 million is neither here not there; it is not worthwhile.
DutchDames en heren, een beeld is niet alleen meer waard dan 1000 woorden.
Ladies and gentlemen, a picture is not worth a thousand words.
DutchHet enige probleem met dit biljet is dat het niet veel waard is.
The only problem with this bill is it's not really worth very much.
DutchIk wil de heer Alavanos niet antwoorden, dat is de moeite niet waard.
I do not wish to reply to Mr Alavanos; there is no point.
DutchAls dit niet de moeite waard is om voor te vechten, wat dan wel?
If this is not something worth campaigning for, then what is?
DutchAls dat niet mogelijk zou zijn, zou de richtlijn het papier waarop ze geschreven is niet waard geweest zijn.
If this were not possible, the guideline would not be worth the paper it is printed on.
DutchDe supplementen onder de lijn zijn misschien het onderzoeken niet waard.
Now this image constitutes a huge amount of work.
DutchDit zijn plekken die het niet waard zijn om je erom te bekommeren.
These will be places that are not worth caring about.
DutchDe stroomprijs zou het opnemen van de meterstanden niet meer waard zijn.
It was to be 'electricity too cheap to meter '.

Andere woorden

Dutch
  • niet waard

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.