"niet" vertalen - Engels

NL

"niet" in het Engels

EN

NL niet
volume_up
{bijwoord}

niet (ook: géén)
volume_up
not {bw.}
Maar ze zijn niet voor ons bedoeld: niet voor de mensen, niet voor de patiënt.
They're just not for us. ~~~ They're not for people. ~~~ They're not for patients.
Niet alleen onze budgettaire prioriteiten kloppen niet, ook het systeem deugt niet.
It is not just that our budgetary priorities are wrong, the system is also wrong.
De winnaar neemt niet alles, dat moeten ze niet willen en dat kunnen ze ook niet.
The winner does not take all; it must not want to, nor must it be able to.
niet
volume_up
nary {bw.} [spreek.]

Voorbeeldzinnen voor "niet" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchMaar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
DutchInteressant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
DutchBovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
Also, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchDat neemt echter niet weg dat de liberalisering in wezen tot norm wordt verheven.
Despite this, it is essentially the approach of liberalisation that is favoured.
DutchHet is niet voldoende steekproefcontroles te doen als het geld al uitgegeven is.
It is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
DutchMevrouw de Voorzitter, helaas heb ik het Frans niet zo goed in de vingers als u.
Madam President, unfortunately I do not have your mastery of the French language.
DutchDeze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
This distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
DutchIk hoop dat de socialisten deze deal met de conservatieven niet zullen sluiten!
I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
DutchWij hebben zo onze meningsverschillen - zelfs vandaag nog - maar niet hierover.
We have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
DutchHet feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
The fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
DutchHet vierde uitgangspunt is dat er niet wordt gesproken over de overheidsdiensten.
Fourth principle: kingly services are excluded from the scope of the discussion.
DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchDe huidige rechtsgrondslag van het Garantiefonds maakt dat echter niet mogelijk.
But the present legal basis for the Guarantee Fund does not make that possible.
DutchEconomie en klimaatbescherming staan volgens ons niet lijnrecht tegenover elkaar.
In our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zal nu afsluiten zodat u me niet hoeft te onderbreken.
Mr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
DutchEn wij denken niet dat hun beslissing via de achterdeur omzeild dient te worden.
We do not think that their decision should be circumvented through the back door.
DutchDe wereld is niet veilig zolang er in het hart van Afrika een wetteloos gat zit.
The world is not safe while there is an ungoverned hole in the heart of Africa.