"nagemaakt" vertalen - Engels

NL

"nagemaakt" in het Engels

EN
NL

nagemaakt {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
70 procent van de medicijnen tegen malaria in zeven Afrikaanse landen is nagemaakt.
Seventy per cent of anti-malaria drugs in seven African countries are counterfeit medicines.
Wereldwijd is één antibioticum op de drie en één medicijn op de tien nagemaakt.
Worldwide, one antibiotic in three and one medicine in ten are counterfeit.
Het gaat hier niet om nagemaakte producten, zoals een andere spreker probeerde te suggereren.
This is not like counterfeit products, as another speaker tried to suggest.
nagemaakt
Wat ervan over is, daarvan weet je niet of het echt is -- het wordt beschouwd als de vaakst nagemaakte wijn van de wereld.
What there is of it left you don't know if it's real -- it's considered to be the most faked wine in the world.
nagemaakt
nagemaakt (ook: flut, ondeugdelijk)
nagemaakt
nagemaakt
nagemaakt

Voorbeeldzinnen voor "nagemaakt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWereldwijd is één antibioticum op de drie en één medicijn op de tien nagemaakt.
Worldwide, one antibiotic in three and one medicine in ten are counterfeit.
Dutch70 procent van de medicijnen tegen malaria in zeven Afrikaanse landen is nagemaakt.
Seventy per cent of anti-malaria drugs in seven African countries are counterfeit medicines.
DutchZelfs vliegtuigonderdelen worden nagemaakt, omdat daar hoge winsten op zitten.
Even aircraft parts are being counterfeited, because there are large profits to be made from this.
DutchDit is de nauwkeurigheid die ik wilde, en ik heb gewoon ieder botje nagemaakt en verwerkt.
This is the kind of accuracy that I wanted, and I replicated every last bone and put it in.
DutchZe hebben een stad nagemaakt voor stedelijke oorlogsvoering. ~~~ Dit is één van de gebouwen in die stad.
Essentially they've simulated a city for urban combat, and this is one of the structures that exists in that city.
DutchDeel van de algehele problematiek is dat antivirale geneesmiddelen onlangs mogelijk dreigden te worden nagemaakt.
Part of the overall problem is that, recently, antiviral drugs have potentially been at risk in counterfeiting activities.
DutchOmdat geluk kan worden nagemaakt.
DutchIn ontwikkelingslanden worden medicijnen nagemaakt waarmee ziektes als malaria, tuberculose of HIV/aids worden behandeld.
In developing countries, medicines intended to treat diseases such as malaria, tuberculosis and HIV/ Aids are being counterfeited.
DutchWanneer het dan wordt nagemaakt, weet iedereen dat omdat zij die look op de catwalk hebben geïntroduceerd en het een esthetisch geheel vormt.
When people knock it off, everybody knows because they've put that look out on the runway, and it's a coherent aesthetic.
DutchWe praten niet alleen, zoals sommige mensen denken, over gekopieerde cd's, maar over een breed scala aan producten die worden nagemaakt.
We are not just talking about pirated CDs, as some people think, but about a broad spectrum of products that are being counterfeited.
DutchEen nagemaakt medicijn is een medicijn dat met opzet en frauduleus wordt voorzien van een etiket dat misleidende informatie bevat over zijn identiteit of herkomst.
A counterfeit medicine is one that is deliberately and fraudulently mislabelled with respect to identity or source.
DutchDoor zijn definitie en standpunt heeft hij duidelijk gemaakt dat ook generieke geneesmiddelen en medicijnen waarop een patent rust worden nagemaakt.
By giving this definition and through his stance, he made it clear that counterfeiting can affect both patented and generic medicines.
DutchMedicijnen worden in de eerste plaats nagemaakt omdat de prijs ervan veel te hoog is voor arme landen en hun bevolking.
That being said, the main motive for counterfeiting medicines has to do with the fact that they are much too highly priced for poor countries and their populations.
DutchGemiddeld 25 procent van de medicijnen die worden gebruikt in de minst ontwikkelde landen - - 50 procent in Pakistan en Nigeria - - is nagemaakt.
On average, 25 % of medicines taken in the least advanced countries – 50 % in the case of Pakistan and Nigeria – are counterfeit medicines.