"nabij" vertalen - Engels

NL

"nabij" in het Engels

NL nabij
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

nabij (ook: dichtbij)
nabij (ook: naburig)

Voorbeeldzinnen voor "nabij" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen plantage op 11 km van Wakefield, aan de Santee...... nabij Black Swamp.
A plantation seven miles from Wakefield, on the Santee...... east of Black Swamp.
DutchDe Europese Unie hecht er groot belang aan deze kwestie van zeer nabij te volgen.
The European Union is fully committed to following this issue very closely.
DutchMet inachtneming van andere details hadden we een reëel overschot van om en nabij de 9%.
When other details are taken into consideration, we had a real surplus of around 9 %.
DutchWe wilden er van nabij naar kijken in de hoop dat we een lichtpunt zouden vinden.
So we really wanted to take a deeper look at it in hopes that we would find a silver lining.
DutchZoals de voorgaande spreker al zei ligt het ideale bedrag om en nabij de 0,7 procent.
As the previous speaker pointed out the ideal is approximately 0.7 %.
DutchNu volg ik de ontwikkelingen in dit land van zeer nabij, maar die klacht heb ik nog nooit gehoord.
Yet as someone who follows the country closely, it is a complaint I have never heard.
DutchDit onderzoek loopt nog en wordt door OLAF van nabij gevolgd.
These investigations are still underway and are being monitored attentively by OLAF.
DutchMisschien hebben die eilandjes dat gedaan omdat zij het gevaar van zeer nabij gewaarworden.
Perhaps these small islands have done so because the danger is much closer to home for them.
DutchWij zullen het benoemingsbeleid van nabij blijven volgen.
We will closely monitor this appointments policy, which must be open and decisive.
DutchOok hier is een Europees met Europese afspraken tussen Europese clubs nabij.
Here too, a European level playing field with European agreements between European clubs is imminent.
DutchWe proberen de situatie ook van nabij te volgen via de ambassades van de lidstaten in Bogotá.
We also try to monitor the situation very closely with the Member States ' embassies in Bogotá.
DutchMocht iemand dit verschil niet zien, laat hij dan naar Wit-Rusland gaan en de toestand van nabij bekijken.
Anyone who cannot see this difference should go to Belarus and take a closer look.
DutchIk heb die ontwikkeling uit hoofde van de mij toevertrouwde opdracht van nabij gevolgd.
It has been my duty to accompany this development closely.
DutchLaten wij er daarom voor zorgen dat actie wordt ondernomen voordat deze arme mensen de wanhoop nabij zijn.
Let us make sure that we take action before poor people become so desperate.
DutchDe bevolking van de arme landen is stilaan de wanhoop nabij.
We need to make progress with concrete and consistent action.
DutchIk ben bang dat de Commissie het werk van deze conventie niet van voldoende nabij heeft gevolgd.
Unfortunately, I do not think that the Commission has sufficiently monitored the work of this Convention.
DutchTussen 1999 en nu zijn er per jaar om en nabij 700.000 legale migranten in de Europese Unie aan de slag gegaan.
Since 1999, roughly 700 000 legal migrants a year have come to the European Union to work.
DutchWat de eerbiediging van de mensenrechten betreft kan ik u verzekeren dat de Raad de situatie van nabij volgt.
As far as respect for human rights is concerned, the Council is monitoring this issue closely.
DutchAls het met de euro maar goed komt, lijkt de eenwording nabij.
If the euro is a success, integration will soon follow.
DutchWe hebben de ontwikkeling ervan van nabij gevolgd.
We have been following the development of this very closely.