"naar hem toe" vertalen - Engels

NL

"naar hem toe" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "naar hem toe" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "naar hem toe" in Engels

naar bijvoeglijk naamwoord
naar bijwoord
English
naar voorzetsel
hem voornaamwoord
toe bijvoeglijk naamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "naar hem toe" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk liep naar hem toe: "Pardon meneer, bent u mijn chauffeur?"
So I went over, "Excuse me, sir, are you my driver?"
DutchWel als ze later naar hem toe komt: "Wie bent u?
Then, she approaches him after an hour, he says, "Who are you?
DutchIk kwam naar hem toe en we zouden naar Rio gaan.
I'd find him and then we were gonna work our way down to Rio.
DutchIk liep naar hem toe, en zei, "Hallo, mijnheer.
DutchVlasic augurken kwam naar hem toe, en zei: "Meneer Moskowitz - Doctor Moskowitz - We willen de perfecte augurk maken."
Vlasic Pickles came to him, and they said, "Mr. ~~~ Moskowitz -- Doctor Moskowitz -- we want to make the perfect pickle."
DutchAlstublieft, laat me naar hem toe gaan.
DutchDe opzichter kwam naar hem toe en vroeg: "Wat doe je?" ~~~ "Oh, ik zoek wat steunbalken." ~~~ wachtend op waardering.
And the superintendent walked up and said, "What are you doing?" "Oh, just looking for some header material," waiting for that kudos.
DutchDit vrouwtje kwam naar hem toe.
DutchIk rende naar hem toe en zei, "Bill!
DutchWant we gaan naar hem toe."
DutchWe gaan naar hem toe.
DutchBreng me naar hem toe.
DutchNa drie dagen op zee kwamen de eerste matrozen naar hem toe...... hij beloofde aan iedereen een gelijk deel en ook de vindplaats van de schat.
See three days out on the venture the irst mate comes to him and says...... everything's an equal share as should be the location of the treasure too.
DutchEn we zaten daar, en bijna aan het begin van het interview, draaide ik me naar hem toe en zei: "Steve," of "Meneer Martin, er wordt gezegd dat alle komieken een ongelukkige jeugd hebben.
And we were sitting there, and almost toward the beginning of the interview, I turned to him and I said, "Steve," or "Mr. ~~~ Martin, it is said that all comedians have unhappy childhoods.

Andere woorden

Dutch
  • naar hem toe

In het Engels-Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden.