NL

naar boven {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
naar boven (ook: klaar, bereid, opwaarts, opgewekt)
Dit is de weg naar boven van kamp drie naar vier, in en omhoog door de wolken.
This is on the way up from Camp Three to Camp Four, moving in, up through the clouds.
. ~~~ Hij nam me mee naar boven en we praatten over fractals.
But he was really cool about it, and he took me up there, and we talked about fractals.
De kern komt naar boven in de vorm van deze cilindrische buizen van kalksteen.
The core comes up as these cylindrical tubes of limestone.

Voorbeeldzinnen voor "naar boven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit is de weg naar boven van kamp drie naar vier, in en omhoog door de wolken.
This is on the way up from Camp Three to Camp Four, moving in, up through the clouds.
DutchDaarenboven komen er onmiddellijk vragen naar boven. ~~~ Hoeveel clustervorming is er?
In addition, some questions are immediately raised: How much clustering is there?
Dutch. ~~~ Hij nam me mee naar boven en we praatten over fractals.
But he was really cool about it, and he took me up there, and we talked about fractals.
DutchDe uitrusting ging deels mee naar boven op de boomtoppen, om het te redden.
And some of equipment went with them, on the top of the canopy, to save it.
DutchDat is de vreemde kant die naar boven komt, en een hoop bedrijven begrijpen dat niet.
That's the weird side coming out again, and a lot of companies don't understand that.
DutchTot besluit: er kan veel gevoelige informatie naar boven komen als gevolg van deze aanpak.
Finally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
DutchHiermee kan je in één stadsdeel een volledige verdieping naar boven gaan, in een continuüm.
It allows you to, on one city block, go up one full floor, so that it's on a continuum.
DutchDe huidige nationale bedragen kennen extremen, zowel naar boven als naar beneden.
The present national figures include extremes of high and low.
DutchZe vergaan als je ze mee naar boven neemt, dus deze beelden zijn heel belangrijk voor de wetenschap.
And they disintegrate on the way up, so the imagery is critical for the science.
DutchAls dat zo is, vraag ik u tenminste uw milieuopvattingen opnieuw naar boven te halen.
If that is the case, please at least bring your environmental visions up into the daylight again!
DutchHet is nog geen twee jaar en iedere keer komt hetzelfde naar boven.
It's always bad, and now it's just the same thing over and over again.
DutchDit voorstel volgt echter de weg van boven naar onder en die wil ik niet steunen.
This proposal is unfortunately an expression of the 'top-down ' mentality, and I shall not support it.
DutchHij kijkt uit zijn raam, roept me naar boven, zegt: "Hey, Anthony."
He looks out his window; he calls me upstairs; he said, "Hey Anthony."
DutchHet is als duiken in een koraalrif, behalve dat je naar boven gaat in plaats van naar beneden.
It's like scuba diving into a coral reef, except you're going upward instead of downward.
DutchIk beloof dat ik nooit meer naar boven in een groot gebouw ga.
I promise I will never even think about going up in a tall building again.
DutchDe kern komt naar boven in de vorm van deze cilindrische buizen van kalksteen.
The core comes up as these cylindrical tubes of limestone.
Dutchom as uit te scheppen en de klep te verzetten, en vervolgens naar boven, waar hij zijn bed in rolde.
to shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --
DutchEven kijken, op het eind hier, kun je ook even naar boven komen?
And let's see, down at the end, here, can you also come up, real quick?
DutchEigenlijk kan men alleen nog asiel krijgen door met een parachute boven Europa naar beneden te springen.
The only way to get asylum here will be to jump out over Europe with a parachute.
DutchIk droeg hun golftas naar boven en ze betaalden me een dollar.
I would carry their golf bags up to the top, and they'd pay me a dollar.

Vergelijkbare vertalingen voor "naar boven" in Engels

boven voorzetsel
English
boven bijwoord
boven bijvoeglijk naamwoord
English
naar voorzetsel
naar bijvoeglijk naamwoord
English
naar bijwoord
English