"motief" vertalen - Engels

NL

"motief" in het Engels

NL

motief {het}

volume_up
Op dit moment, heeft de Tampa politie geen motief... en er zijn geen arrestaties verricht.
At this hour, Tampa police do not have a motive and no arrests have been made.
Wraak is geen geldig motief, Het is een emotionele reactie.
Revenge is not a valid motive, it's an emotional response.
Ik ben ervan overtuigd dat het economische motief hier is doorgeschoten.
I am convinced that the economic motive is out of place here.
Dat mag echter geen motief zijn om te zeggen dat die jagers daar maar helemaal geen pelzen meer mogen verkopen vanwege de vangmethode.
But this is no reason to stop them selling any more furs at all because of the trapping methods which they use.
This was for ethical reasons.
Het zou funest zijn wanneer binnenlandse politieke gebeurtenissen, die nog deze maand moeten plaatsvinden, het eigenlijke motief zouden zijn.
It would be fatal if the internal political events that are due to take place in March were the real reason.
motief

Voorbeeldzinnen voor "motief" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn mijn ogen stak er geen enkel politiek motief achter de moord op Robert McCartney.
In my view the death of Robert McCartney was not in any way politically motivated.
DutchOp dit moment, heeft de Tampa politie geen motief... en er zijn geen arrestaties verricht.
At this hour, Tampa police do not have a motive and no arrests have been made.
DutchHet motief voor mijn vraag is de kloof tussen retoriek en werkelijkheid.
The motivation behind my question is the gap between rhetoric and reality.
DutchEr stak een duidelijk politiek motief achter het noemen van twee socialistische commissarissen.
The naming of two Socialist Commissioners was clearly politically motivated.
DutchIk ben ervan overtuigd dat het economische motief hier is doorgeschoten.
I am convinced that the economic motive is out of place here.
DutchZoals we hebben gehoord, heeft er een moord zonder motief plaatsgevonden op een onschuldige man.
As we have heard, we have the motiveless murder of an innocent man.
DutchHet motief is duidelijk: het creëren van een Europese die momenteel eenvoudig niet bestaat.
The motivation is clear: it is to create a European demos which at the moment simply does not exist.
DutchWraak is geen geldig motief, Het is een emotionele reactie.
Revenge is not a valid motive, it's an emotional response.
DutchEen vergroting van de stabiliteitszone is het primaire motief voor de uitbreiding van de Europese Unie.
The primary motive for the enlargement of the European Union is that it will extend the stability zone.
DutchMaar het Hollandse polderlandschap bijvoorbeeld kan ook een topografisch motief vormen voor een rijverbod.
However, the Dutch polder landscape can also form a topographical motive for a driving ban, for example.
DutchHet motief voor die donoren is geld, en niet de gezondheid en levenskwaliteit die de ontvangers kunnen verwachten.
For those donors the motivation is money, not the health and quality of life the recipients can expect.
DutchLaten wij van dit motief de motor van Europa maken.
This purpose will be our driving force for Europe.
DutchHet belangrijkste: we hebben het motief: we hebben een wereld die gerepareerd moet worden en niemand gaat het voor ons doen.
Most importantly, we have the motive: we have a world that needs fixing, and nobody's going to do it for us.
DutchVolgens mij had dit ding een motief nodig.
DutchAchter die tijdgrens zit geen ethisch motief.
DutchOnder paragraaf 5 over geweld en misdrijven met een racistisch motief, wordt de situatie in de vijfentwintig lidstaten beoordeeld.
Under point 5 on racist violence and crime there is an assessment of the situation in the 25 Member States.
DutchHet lijkt ons dat dit het motief was dat ten grondslag lag aan het voorstel van de heer Patten inzake de Snellereactiefaciliteit.
It seems to us that this was the underlying motive behind Mr Patten's proposal for the rapid reaction facility.
DutchDat mag echter geen motief zijn om te zeggen dat die jagers daar maar helemaal geen pelzen meer mogen verkopen vanwege de vangmethode.
But this is no reason to stop them selling any more furs at all because of the trapping methods which they use.
DutchHet zou funest zijn wanneer binnenlandse politieke gebeurtenissen, die nog deze maand moeten plaatsvinden, het eigenlijke motief zouden zijn.
It would be fatal if the internal political events that are due to take place in March were the real reason.
DutchIk begrijp het motief of het doel van dit voorstel niet echt en ik heb geen argumenten of redenen gehoord die het ondersteunen.
I do not really understand the motive or purpose of the proposal and I have heard no arguments or rationale in support of it.