"moeizaam" vertalen - Engels

NL

"moeizaam" in het Engels

NL moeizaam
volume_up
{bijwoord}

moeizaam (ook: moeilijk, met moeite)
Mevrouw de Voorzitter, deze resolutie is bijzonder moeizaam tot stand gekomen en ik wil de collega's van de PPE, de UPE en de liberale fractie bedanken dat zij de presentatie ervan hebben gesteund.
Madam President, this resolution has been obtained through considerable effort and I would like to thank colleagues from the PPE, UPE and the liberal group for having supporting it.
moeizaam
De Europeanen daarentegen moeten elke dag opnieuw ons gemeenschappelijk Europa moeizaam bevechten.
We Europeans, on the other hand, are required to recreate our common Europe laboriously each day.
Wat we als EU op wereldniveau moeten leren, is wat we intern nu langzaam en moeizaam doen in het Lissabon-proces.
The EU has to learn at world level what it is now doing internally, slowly and laboriously, in the Lisbon process.
moeizaam

Voorbeeldzinnen voor "moeizaam" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDat is een traag en moeizaam proces omdat eerst de omgeving veilig moet zijn.
It is a slow and difficult process because it also requires a secure environment.
DutchEen handtekening is snel geplaatst, maar de omzetting is buitengewoon moeizaam.
Signing it takes no time, but putting it into practice is extraordinarily difficult.
DutchDit compromis werd pas bereikt na verschillende maanden moeizaam onderhandelen.
This compromise solution was arrived at after careful negotiations over many months.
DutchDat is een arrogante houding tegenover de moeizaam verworven vrijheden van de burger.
That is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties.
DutchHet was een moeizaam proces, maar nu zijn we blij dat we deze lijst hebben.
That was a very difficult process, and we are now glad that we have the list.
DutchOnze gemeenschappelijke buitenlandse politiek komt maar moeizaam van de grond.
Our common foreign policy is having difficulty getting off the ground.
DutchDe onderhandelingen in de Raad zijn aan de gang en verlopen moeizaam, zoals u weet.
The negotiations in the Council are ongoing and difficult, as you know.
DutchDit is een belangrijke richtlijn waarvan de bevalling echter moeizaam verloopt.
It is an important directive and its path has by no means been easy.
DutchU weet ongetwijfeld dat malaria en tuberculose - zij het moeizaam - behandeld kunnen worden.
As you know, treatment for malaria and tuberculosis - however problematic - exists.
DutchVoor de NOx, de stikstofoxiden, kwamen die aanscherpingen maar zeer moeizaam tot stand.
As for NOx and the nitrogen oxides, progress was only made with the greatest difficulty.
DutchIk begrijp dat het compromis gisteren nogal moeizaam is bereikt.
I believe that the compromise reached yesterday was quite difficult to achieve.
DutchMet name de toepassing van de nieuwe wetten zal ongetwijfeld nog lang een moeizaam proces zijn.
The process of implementing new laws will undoubtedly be a long and complicated one.
DutchDat vond u echter te moeizaam en daarom hebt u dat vandaag niet meer gedaan.
And because it was too much trouble, you do not do it at all now.
DutchDe onderhandelingen over de huidige overeenkomst verliepen destijds al moeizaam.
We already experienced considerable difficulties when negotiating the agreement currently in force.
DutchIk denk daarbij vooral aan de mensen die alles hebben verloren wat ze moeizaam hadden opgebouwd.
It is particularly hard on people who have lost what they toiled so hard for.
DutchHelaas komt recycling van PVC maar moeizaam tot stand, zodat stimulansen nodig zijn.
Unfortunately, since the recycling of PVC has been very slow to take off, incentives are needed.
DutchDat is werkelijk goed nieuws, want deze onderhandelingen zijn bijzonder moeizaam verlopen.
This really is good news, given the particular difficulties involved in these negotiations.
DutchDe besprekingen in de Raad zullen dit jaar ongetwijfeld moeizaam verlopen.
No doubt the discussions this year in Council will be difficult.
DutchWat het handelsbeleid betreft, zijn de onderhandelingen uiterst moeizaam verlopen.
Negotiations on trade policy have been especially difficult.
DutchIk weet dus dat het zeer moeizaam zal worden om dit doel te bereiken.
I therefore know that it will be very difficult to achieve that aim.