"moeilijk" vertalen - Engels

NL

"moeilijk" in het Engels

NL moeilijk
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

moeilijk (ook: zwaar, stroef, slim, lastig)
Het zal moeilijk worden, beslist, heel moeilijk zelfs maar wij hebben geen alternatief.
It will be difficult, certainly, it will be very difficult, but there are no alternatives.
Dit is moeilijk, heel moeilijk zelfs, maar we moeten creatief zijn.
It is difficult, it is even extremely difficult, but we must use our imagination.
Ik weet hoe moeilijk dit is, want energiebeleid is inderdaad een mijnenveld.
I know how difficult that is because energy policy is really a difficult terrain.
moeilijk (ook: onweerlegbaar, zwaar, hard, slim)
volume_up
hard {bn.}
Toch is het soms moeilijk om ons de omvang van die urbanisatie te realiseren.
However, it's hard sometimes to remember the extent of that urbanization.
Het is moeilijk dit gevoel vast te houden, echt moeilijk.
It's hard to hold onto this feeling, really hard.
Dat is moeilijk te zeggen, want er is eigenlijk geen Europees asielbeleid.
That is hard to say, as there is not really a European asylum policy to speak of.
moeilijk (ook: zwaar, uitputtend)
Het verslag laat zien, zoals collega Oostlander terecht zei, dat de deur openstaat, maar dat de weg moeilijk zal zijn.
As Mr Oostlander rightly says, the report shows that the door is open, but the path is arduous.
Dat is bijzonder moeilijk, zeker in het geval van Zweden, en het zal tot de voltooiing van de Öresundverbinding moeilijk blijven.
That is particularly arduous, of course, in the case of Sweden and will continue to be the case until the completion of the Øresund link.
Er zijn nog omvangrijke hervormingen nodig in de voormalige communistische landen, en dat kan op korte termijn moeilijk zijn, omdat aanpassingen vaak als bezwaarlijk worden gezien.
Further far reaching reforms are needed in the former communist countries which, in the short term, can prove difficult because change is often seen as arduous.
moeilijk (ook: zwaar, slim, lastig)
Misschien ligt dat moeilijk, maar dat was het vroeger ook.
It may be inconvenient for agricultural policy.

Voorbeeldzinnen voor "moeilijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMijnheer de Voorzitter, wij staan hier voor een moeilijk in te tomen probleem.
Mr President, we are facing a problem which is very likely to become explosive.
Dutch(Applaus) Kijk eens wat hij doet met zijn voet als hij over moeilijk terrein loopt.
(Applause) And look what it does with its foot to get over challenging terrain.
DutchMet de liften hier in Straatsburg is het soms moeilijk op tijd aan te komen.
It is not always easy to get here on time with the lifts we have in Strasbourg.
DutchDe grens tussen zaken doen en witteboordencriminaliteit is vaak moeilijk te trekken.
There is often a fine line between business activities and white-collar crime.
Dutch10 jaar geleden hadden sommigen het dan ook moeilijk een verklaring te geven.
That is why some people had some problems explaining themselves 10 years ago.
DutchDe keuze tussen een onderling afgestemd optreden of een solo-actie is niet moeilijk.
What solution are we to choose, as between acting in concert and acting alone?
DutchDaarom is het werk moeilijk en vereist het een strikte begrotingsdiscipline.
For that reason the work is important and calls for stringent budgetary discipline.
DutchDavid Bowe heeft uitstekend werk geleverd en een heel moeilijk dossier afgerond.
Mr Bowe has done a magnificent job and brought a very complicated procedure to a close.
DutchMaar blijkbaar is dat onder druk van de marktwerking moeilijk in te zien.
It is, however, clearly not possible to admit this in the face of market forces.
DutchHieruit blijkt wel hoe moeilijk het is een idee van de situatie te krijgen.
This also shows that assessments made regarding the situation are very vague.
DutchDe Commissie begrijpt dat het Parlement het moeilijk heeft met deze verklaringen.
The Commission can appreciate that Parliament has difficulties with these declarations.
DutchOp enkele gebieden kan er eigenlijk moeilijk van een interne markt worden gesproken.
In some areas, it is scarcely appropriate to talk of a single market at all.
DutchWaarom is het bijvoorbeeld zo moeilijk om de minderhedenwet door te zetten?
For instance, why is the acceptance of the Minority Act such a huge problem?
DutchNu zien we al hoe moeilijk het is om van omnivoren vegetariërs te maken.
Even now we can see problems in attempting to turn omnivores into vegetarians.
DutchIn mijn team hadden een paar collega's het erg moeilijk met deze procedure.
In my team, the lives of one or two of my colleagues were tainted by this experience.
DutchHet psychologisch balanceren van deze ervaringen is ontzettend moeilijk.
sending with these machines versus what is being received in terms of the message.
DutchHet is moeilijk om te bepalen of het om een voorstel van orde gaat of niet.
The problem is determining whether a matter is grounds for a procedural motion or not.
DutchDaarom is het voor ons zo moeilijk om rijkdom te genereren en werkgelegenheid te scheppen.
This is why we have so many problems generating wealth and creating employment.
DutchHet is voor de Raad dan ook moeilijk om de geachte afgevaardigde een antwoord te geven.
The Council is therefore not in a position to address this particular issue.
DutchHeel, heel moeilijk. ~~~ Polio-uitroeiing is in vele opzichten nog moeilijker.
And polio eradication, in many ways, is even tougher, and there's a few reasons for that.