"moe" vertalen - Engels

NL

"moe" in het Engels

NL moe
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

moe (ook: vermoeid, mat)
Ten tweede is het duidelijk dat alle partijen de oorlog moe zijn en vrede willen.
Secondly, it is obvious that all parties are tired of war and want peace.
De vissers zitten zonder werk; ze zijn moe en teleurgesteld.
The fishermen are inactive, tired and disappointed.
Het maakt je moe en prikkelbaar om al die gegevens te moeten invullen.
It makes you tired and irritable to have to make up all of that data.
moe (ook: vermoeid)
volume_up
aweary {bn.} [form.]

Voorbeeldzinnen voor "moe" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchTen tweede is het duidelijk dat alle partijen de oorlog moe zijn en vrede willen.
Secondly, it is obvious that all parties are tired of war and want peace.
DutchIk word er een beetje moe van om dat steeds weer te herhalen, hoe noodzakelijk dat ook is.
I am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.
DutchHij is het moe zijn vrienden te begraven, en zijn familie, zijn gemeenschap.
He's fed up with burying his friends, his family, his community.
DutchHet maakt je moe en prikkelbaar om al die gegevens te moeten invullen.
It makes you tired and irritable to have to make up all of that data.
DutchHij is alleen, moe, en heeft nog geen zier gezien van niemand hier!
He is alone, tired, and he hasn't seen diddly-squat from anybody here!
DutchIk word er moe van keer op keer te moeten horen dat het aan de kwalificatie van de vrouwen ligt.
I am getting sick and tired of always hearing that it is because of women’ s qualifications.
DutchInmiddels is er een tweede gemeenschappelijk standpunt en het Parlement lijkt het strijden moe.
Meanwhile, we have a second common position and Parliament seems to be tired of the struggle.
DutchAls de heer Alexander moe wordt van luchthavens, dan wil ik hem graag uitnodigen naar het Baltisch gebied.
When Mr Alexander grows weary of airports, I should like to invite him to the Baltic.
DutchJa, ik voelde me 's avonds moe, maar ik was al 56 jaar oud.
I mean, I'd been getting tired in the evening, but I was 56 years old.
DutchAfrikanen zijn moe, we zijn het beu om de ontvangers te zijn van alle liefdadigheid en zorg.
Africans, after -- they're tired, we're tired of being the subject of everybody's charity and care.
DutchCollega's, we hebben een lange week achter de rug en zijn allemaal moe.
Colleagues, we have had a long week and we are all tired.
DutchIk ben te oud, te moe, en te hongerig voor 'n luchtpiraat.
I'm too old, too tired and too hungry to go chasing some hot rod.
DutchDe samenwerking moet ook worden uitgebreid naar derde landen, met name de MOE-landen.
It is intended that cooperation should be extended to third countries, especially in Central and Eastern Europe.
DutchSplinternieuw matras, en nog steeds word ik moe en stijf wakker.
Brand-new mattress and I'm still waking up tired and sore.
DutchDuisternis en regen vielen, ze zullen je bezwaard en moe maken.
It was come dark and rain, will make you weary and tired.
DutchEn zei zeiden, "Boodschapper van God, we zijn moe van de strijd.
And they said, "Messenger of God, we are battle-weary.
DutchMijnheer de Voorzitter, het regime-Milosevic is het leveren van veldslagen blijkbaar nog lang niet moe.
Mr President, apparently, the Milosevic regime is not tired of fighting battles, not by a long shot.
DutchZe te zien bewegen is een dans die ik nooit moe word.
To watch them move is a dance I'm never going to get tired of.
DutchIk geef toe dat ik moe ben, maar niet te moe om te vechten voor de werkgelegenheid in de Europese scheepsbouw.
I confess that I am tired, but not too tired to fight for jobs in Europe's shipbuilding industry.
DutchVandaag las ik een briefing van een NGO waarin stond dat men het moe was om instellingen te complimenteren.
Today I looked at a briefing from an NGO which said that it was weary of congratulating institutions.