"middenin" vertalen - Engels

NL

"middenin" in het Engels

NL middenin
volume_up
{bijwoord}

Wij bevinden ons middenin een ongekend grote maatschappelijke verandering.
We are in the middle of an enormous transformation in society.
Het zijn pittige onderhandelingen waar wij nu middenin zitten.
These negotiations are difficult and we are in the middle of them.
Het was middenin het kapitaal, dus waren we erg blij met deze kans.
(Laughter) It was in the middle of the capital so we were really excited by this opportunity.

Voorbeeldzinnen voor "middenin" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet volgende wat we doen, is dat we een punt middenin die cirkel zetten.
And then the next thing we do is we put a dot in the center of the circle.
DutchVoorzitter, Europa stevent niet af op de informatiemaatschappij, we zitten er al middenin.
Europe is not heading towards the information society, we are already there.
Dutch1985, middenin de Reaganjaren-- Da's, we zijn, er is, 't is.
1985, right at the center of the Reagan years -- that's, we're, there's, we've, it's.
DutchZowel in positieve als negatieve zin zitten wij er nu middenin.
We are now in the midst of it, for better or for worse.
Dutch. ~~~ je zat er middenin, zo vaak totdat het bleef hangen.
You didn't learn it by just learning principles, you got in it and you did it so often that it became real.
DutchVoor mij geldt het principe dat de boeren niet aan de periferie van deze besluiten moeten staan, maar er middenin!
For me, as a matter of principle, farmers must be at the centre of these decisions rather than on their margins!
DutchWe zaten middenin een procedure.
We were within the framework of the procedure.
DutchWe zitten nu middenin dat proces.
We are in the midst of that process now.
DutchHet spijt me het te moeten zeggen: we geven ons over in het open veld, ja ik zou zelfs zeggen middenin het kaalgeschoren open veld!
A fitting expression to sum this up might be: when the going is good we give in, when the going is bad we still give in!
DutchAangezien wij middenin een intergouvernementele conferentie zaten, hebben wij allemaal veel belang aan de wijzigingen van het Verdrag gehecht.
As we were engaged in the Intergovernmental Conference, we all devoted considerable interest to modifications in the treaty.
DutchDe afgelopen drie jaar, ben ik naar 45 verschillende landen gereisd, om met scholen en bedrijven te werken middenin een economische neergang.
In the last three years, I've traveled to 45 different countries, working with schools and companies in the midst of an economic downturn.
DutchIk betoog dat we vandaag een moment beleven, middenin een sleutelmoment zitten van een wijziging in de manier waarop ideeën ontstaan, verspreid en toegepast worden.
And I want to argue that we are living through and are right at the key moment of a change in the way ideas are created and spread and implemented.
DutchWe gaan van deze eeuw naar de volgende, en misschien heeft dit niet zoveel te betekenen, maar voor degenen die er middenin zitten, voor ons, heeft het wel degelijk een symbolisch belang.
The fact that we are moving from one century to the next is perhaps in itself not of great significance, but it is certainly of symbolic significance to those of us experiencing it.
DutchZoals ik u reeds heb gezegd, is dit in een aantal landen al gebeurd, terwijl andere landen nog middenin in dit proces zitten en in een aantal van hen de situatie nog niet tot tevredenheid stemt.
As I told you, there are some countries in which this has already happened, while others are still in the process of doing so, and in some of them the situation is still unsatisfactory.
DutchWe moeten ons afvragen waarom we dit steeds laten gebeuren, want we zitten middenin de gok met wellicht de hoogste inzet ooit: beslissen wat we gaan doen, of niet doen, aan de klimaatverandering.
We have to figure out why we keep letting this happen, because we are in the midst of what may be our highest-stakes gamble of all -- deciding what to do, or not to do, about climate change.