"midden" vertalen - Engels

NL

"midden" in het Engels

EN

"midden" in het Nederlands

NL

midden {het}

volume_up
midden
Mijn verantwoordelijkheid was het Midden-Oosten, hetgeen mijn specialiteit was.
And my responsibility was the Middle East, which was my specialty.
Dit gebeurt ook in andere ziekenhuizen die niet midden in het oerwoud liggen.
This is also happening at other hospitals which are not in the middle of nowhere.
Euromediterrane Interimovereenkomst met de PLO - Vredesproces in het Midden-Oosten
Euro-Mediterranean Interim Association Agreement with PLO- Middle East Peace Process
Het eerste: wat zouden de ontwikkelingen die nu worden voorgesteld, betekenen voor het midden- en kleinbedrijf?
Firstly, what would the developments now being proposed mean for small and medium-sized firms?
Bij velen is onrust ontstaan over wat het systeem zal inhouden voor speciaal het midden- en kleinbedrijf.
There are many who were concerned about what the system would mean for small and medium-sized businesses in particular.
. ~~~ Dus protesteren mensen in het hele Midden-Oosten, niet alleen in jouw land.
I mean, of course, this is how Americans take it, so people all over the Middle East, not just in your country, are protesting.
midden
Hartelijk welkom in ons midden in dit Parlement, mijnheer Frattini.
We extend a very warm welcome to you in our midst in this Parliament, Mr Frattini.
Het gaat om volkeren die nu weer hun terechte en natuurlijke plaats in ons midden kunnen innemen.
These peoples naturally belong among us, and they have earned their place in our midst.
India bevindt zich momenteel als een baken van democratie en welvaart midden in algemene verkiezingen.
India is today in the midst of general elections as a beacon for democracy and prosperity.
EN

midden {zelfstandig naamwoord}

volume_up
They make a midden, a pile of refuse -- mostly the husks of the seeds that they eat.
Ze maken een afvalhoop, een hoop afval -- meestal de doppen van de zaden die ze eten.

Voorbeeldzinnen voor "midden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet midden- en kleinbedrijf behoudt en creëert immers de meeste werkgelegenheid.
It is small and medium firms in particular where jobs are created and maintained.
DutchNog erger is de situatie in Bosnië-Herzegovina, in Kosovo, dus midden in Europa.
It is even worse in Bosnia-Herzegovina, in Kosovo, right in the middle of Europe.
DutchNemen wij het geval van Midden-Amerika, dat uitmondde in de dialoog van San José.
It is worth recalling events in Central America leading to the San José dialogue.
DutchHet debat over het Midden-Oosten dreigt een beetje een ritueel debat te worden.
The debate on the Middle East threatens to become something of a ritual debate.
DutchEen belangrijke uitdaging is de toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa.
The accession of the Central and Eastern European countries is a major challenge.
DutchHet initiatief voor het grotere Midden-Oosten en Noord-Afrika is zeer interessant.
The broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.
DutchHet midden- en kleinbedrijf moet mee kunnen profiteren van het gedane onderzoek.
SMEs must be able to reap the benefits of research that has been carried out.
DutchIk wenste met u in het midden van de stemmingen geen proceduredebat aan te gaan.
I was not going to have a procedural debate with you in the middle of a vote.
DutchWij zitten midden in een zeer ernstige zaak die zich in dit Parlement afspeelt.
We are at the heart of something very serious taking place in this Parliament.
DutchDit gebeurt ook in andere ziekenhuizen die niet midden in het oerwoud liggen.
This is also happening at other hospitals which are not in the middle of nowhere.
DutchEuropa moet zijn stem laten horen en zich in het Midden-Oosten meer laten gelden.
Europe must make its voice heard and exert more influence in the Middle East.
DutchIk wil heel graag geloven dat deze instrumenten in het Midden-Oosten ook werken.
I really would like to believe that they might work in the Middle East, too.
DutchOp de agenda van DIPECHO staan Zuid-Oost-Azië, Midden-Amerika en de Caraïben.
The DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
DutchDat is de basis van het programma dat wij ons voor het Midden-Oosten voorstellen.
That is the basis, and that is what we regard as the framework for the Middle East.
DutchDe Raad van bestuur neemt zijn besluit al tijdens zijn vergadering midden april.
After all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
DutchDaarom wordt er terecht opgeroepen tot vrede en waardigheid in het Midden-Oosten.
It is therefore quite right to call for peace and dignity in the Middle East.
DutchWe hebben twee wezens, beiden verwekt in het midden van 1979 op exact dezelfde dag.
We have two beings, both conceived in the middle of 1979 on the exact same day.
DutchHoe kunnen wij de behoefte van het midden- en kleinbedrijf aan onderzoek aanpakken?
How are we to deal with small and medium-sized enterprises ’ need for research?
DutchIk wil een ander punt even aan de orde stellen: het midden- en kleinbedrijf.
I should like to raise another point, namely small and medium-sized enterprises.
DutchSamenwerking is vooral voor het midden- en kleinbedrijf een belangrijk hulpmiddel.
It is an important tool, particularly for small- and medium-sized businesses.

Synoniemen (Engels) voor "midden":

midden