"meedenken" vertalen - Engels

NL

"meedenken" in het Engels

volume_up
meedenken {onov.ww.}

NL meedenken
volume_up
{onovergankelijk werkwoord}

meedenken
Tenslotte wil ik de Commissie vragen om het document waarover ik sprak zo spoedig mogelijk naar het Europees Parlement te zenden, zodat we constructief kunnen meedenken over mogelijke oplossingen.
Finally, I would like to ask the Commission to send the document I referred to to the European Parliament as soon as possible, so that we can help think of possible solutions in a constructive way.
meedenken

Voorbeeldzinnen voor "meedenken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHier is het Europees Parlement ook bereid tot creatief meedenken.
The European Parliament is ready to play its part in a process of creative thinking.
DutchUw meedenken en bijdragen waren voor mij onmisbaar.
I found your thoughts and contributions indispensable.
DutchHet is erg nuttig dat aankomende voorzitters meedenken, zodat zij een verband kunnen leggen tussen alle vragen die er spelen.
It is very helpful to incoming presidencies to have a role to play so that they can interlink all the issues.
DutchVerder ben ik de Europese Commissie erkentelijk voor het meedenken over compromissen en het maken van nieuwe tekstvoorstellen.
In addition, I am indebted to the Commission for its input in the compromises and the drafting of new text proposals.
DutchMijn tweede vraag is voor de Commissie: belooft de Commissie dat zij zal meedenken over de kwesties van alternatieven voor olie?
Secondly to the Commission: will the Commission commit to engaging in joined-up thinking on the issues of alternatives to oil?
DutchDit is een van de dingen die op ons afkomen en ik weet zeker dat eenieder die hier vandaag aanwezig is, hierover ook wil meedenken.
That will form part of the work that we will have to do and I sure that all of you today will want to engage in that process.
DutchExperimenteer ook met publieksraden waar consumenten meedenken over de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken en productiewijzen.
Experiment with public forums too where consumers can contribute ideas about the development of new production techniques and production methods.
DutchTerwijl zij kritisch willen kunnen meepraten en meedenken over het overheidsbeleid, zijn ze domweg overgedragen van de ene koloniale heerser naar de andere.
They want to contribute critically to government policy, and yet they have simply been transferred from one colonial power to another.
DutchVoorzitter, ten slotte wil ik graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit verslag, zowel van binnen als van buiten het EP, voor het meedenken.
Finally, I should like to thank everyone who has contributed to this report, whether inside or outside this House, for their contributions to the thought process.
DutchHet is mij niet duidelijk wat voor bezwaren de Raad heeft tegen het meedenken over een oplossing voor bepaalde problemen, want daar komt het in onze amendementen eigenlijk op neer.
I fail to understand how the Council can object to considering possible solutions to problems - and that is really all that we are asking for in our amendment.
DutchTenslotte wil ik de Commissie vragen om het document waarover ik sprak zo spoedig mogelijk naar het Europees Parlement te zenden, zodat we constructief kunnen meedenken over mogelijke oplossingen.
Finally, I would like to ask the Commission to send the document I referred to to the European Parliament as soon as possible, so that we can help think of possible solutions in a constructive way.