"mee" vertalen - Engels

NL

"mee" in het Engels

EN
EN
volume_up
mee gaan spelen {ww.}
NL

mee {bijwoord}

volume_up
Ze vergaan als je ze mee naar boven neemt, dus deze beelden zijn heel belangrijk voor de wetenschap.
And they disintegrate on the way up, so the imagery is critical for the science.
Maar ik wist van veel dingen waar ze het moeilijk mee hadden, veel waar ze mee worstelden.
But I knew so many of the things they were up against, so many of the struggles they were dealing with.
Ik vind het overigens een erg goed idee, en we zullen er waarschijnlijk mee aan de slag gaan.
I must say that I find this a very good idea that we will probably take up.

Voorbeeldzinnen voor "mee" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe 107 andere gaan over veiligheid op zee en dat is waar we hier mee bezig zijn.
The other 107 are about safety at sea, and that is what we are dealing with here.
DutchHet voorzitterschap van de Raad is er elke dag mee bezig, de Commissie eveneens.
The Presidency of the Council is working on this every day, as is the Commission.
DutchDe liberale fractie heeft gepoogd constructief mee te werken aan deze resolutie.
The Liberal Group has made constructive efforts to contribute to this resolution.
DutchLaten we daarover nadenken en kijken hoe we hier in Europa momenteel mee omgaan.
Let us think about that and look at how our European policies are operating today.
DutchWij hebben er geen enkele moeite mee dit verslag in zijn algemeenheid te steunen.
We are happy to support its general approach and agree with its main conclusions.
DutchDat zou een inspiratie moeten zijn om hier op andere gebieden mee door te gaan.
Such success ought to form the inspiration for continuing in other areas as well.
DutchIk begrijp niet waarom de christen-democraten daar nog 10 jaar mee willen wachten.
It is beyond me why the Christian-Democrats want to wait for another ten years.
DutchDe Commissie is het er niet mee eens dat deze richtlijn onduidelijk zou zijn.
The Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
DutchToch is er in deze verslagen een aantal dingen waar ik minder gelukkig mee ben.
Nevertheless, I do have a number of regrets where these reports are concerned.
DutchHoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
How could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
DutchOnze idealen en onze principes verbieden het ons echter om daaraan mee te doen.
However, our ideals and our principles do not allow us to accept such an approach.
DutchDaar ga je niemand zover mee krijgen dat hij iets doet wat hij niet wil doen.
It's never going to convince anybody to do something that they don't want to do.
DutchIeder neemt zijn eigen maatregelen; daar moeten we ons niet mee gaan bemoeien.
They come to their own individual solutions, and in that we must not interfere.
DutchIk neem aan dat u er niet veel mee kunt beginnen, maar ik moest het even kwijt.
I know it is hard to make anything much of that, but I had to get it off my chest.
DutchHet midden- en kleinbedrijf moet mee kunnen profiteren van het gedane onderzoek.
SMEs must be able to reap the benefits of research that has been carried out.
DutchDe voorzitter van de Commissie moet daar nu rekening mee houden bij wat hij doet.
The President of the Commission has to take that into account now in what he does.
DutchHij overtuigde onze ouders ervan dat hij naar Europa moest... en dat ik mee moest.
He convinced our folks that he needed to go to Europe, and I needed to come along.
DutchDe Commissie gaat ook mee met de voorgestelde flexibele geldingsduur van de kaart.
The Commission also supports the proposed flexible period of validity of the card.
DutchDat zou tot een oplossing leiden waar naar mijn idee iedereen vrede mee kan hebben.
We would then have a solution that would, I believe, be acceptable to everyone.
DutchAlleen op die basis zullen ontwikkelingslanden als China en India mee gaan doen.
Only on this basis will developing countries, such as China and India, get involved.