NL

medeplichtige {de}

volume_up
medeplichtige (ook: mededader, handlanger)
medeplichtige (ook: mededader)
In het gunstigste geval is het recht de medeplichtige, in het slechtst denkbare geval de spiegel van de geschiedenis.
In the best scenario law is an accessory to history, in the worst, a reflection of it.
Amerika is helaas niet meer tegen te houden, maar Europa moet ervoor zorgen geen medeplichtige te worden.
Unfortunately America cannot be restrained any longer, but Europe must make sure that it does not become an accessory.
medeplichtige (ook: handlanger, mededader)
Vandaag moet zij collectief boeten als zogeheten medeplichtige van het Milosevic-regime.
Today, it is collectively paying the price for being a so-called accomplice in the Milosevic regime.
Landgenoot is niet hetzelfde als medeplichtige, iets wat wij niet willen zijn.
Compatriots are not the same thing as accomplices, and we do not want to be accomplices.
medeplichtige
medeplichtige
Mijnheer de Voorzitter, zoals mijn medeplichtige, de heer Nordmann, al zei, zijn de verslagen-Ford en -Nordmann terug!
Mr President, as my partner in crime, Mr Nordmann, said, the Ford and Nordmann reports are back!

Voorbeeldzinnen voor "medeplichtige" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Raad van ministers, die nu passief blijft, maakt zich tot medeplichtige.
In taking a passive line, the Council of Ministers is guilty of aiding and abetting.
DutchLandgenoot is niet hetzelfde als medeplichtige, iets wat wij niet willen zijn.
Compatriots are not the same thing as accomplices, and we do not want to be accomplices.
DutchMaar het verzacht niet hoe gruwelijk ik mezelf voel om een medeplichtige te zijn...
But it does not soothe the horror I feel for being an accomp --
DutchVandaag moet zij collectief boeten als zogeheten medeplichtige van het Milosevic-regime.
Today, it is collectively paying the price for being a so-called accomplice in the Milosevic regime.
DutchIn het gunstigste geval is het recht de medeplichtige, in het slechtst denkbare geval de spiegel van de geschiedenis.
In the best scenario law is an accessory to history, in the worst, a reflection of it.
DutchMijnheer de Voorzitter, zoals mijn medeplichtige, de heer Nordmann, al zei, zijn de verslagen-Ford en -Nordmann terug!
Mr President, as my partner in crime, Mr Nordmann, said, the Ford and Nordmann reports are back!
DutchHelaas wordt de Commissie in haar onaanvaardbare daden gesteund door een medeplichtige Griekse regering.
Unfortunately, the Commission is able to cover up its unacceptable action with the collusion of the Greek government.
DutchAmerika is helaas niet meer tegen te houden, maar Europa moet ervoor zorgen geen medeplichtige te worden.
Unfortunately America cannot be restrained any longer, but Europe must make sure that it does not become an accessory.
DutchNamens de slachtoffers in mijn eigen land neem ik derhalve afstand van loftuitingen aan het adres van een medeplichtige aan het wereldwijde terrorisme.
I therefore dissociate myself, on behalf of the victims in my country, from the eulogy to a confederate of world terrorism.
DutchDe vraag is nu, mijnheer de Voorzitter: zal het Europees Parlement, gezien deze situatie, zich beperken tot de rol van een medeplichtige Pontius Pilatus?
The question, Mr President, is this: faced with this situation, is the European Parliament going to confine itself to playing Pontius Pilate and giving in?
DutchPas wanneer dit onderzoek gereed is, kunnen wij met zekerheid zeggen of het gaat om een informant, een getuige, een passieve medeplichtige of een actieve misdadiger.
It is only when the investigation is complete that we can say with certainty that a person is an informer, a witness, a passive bystander or an active criminal.