NL

medeplichtig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De meerderheid die stopzetting afwijst, maakt zich medeplichtig.
The majority that rejects stopping it becomes an accessory.
Mijnheer de Voorzitter, met zijn beleid ten aanzien van Kosovo maakt het Westen zich medeplichtig aan moord.
Mr President, western policy with regard to Kosovo is an accessory to murder.
Het negeren van die realiteit en ook het uitblijven van een krachtig signaal van Europa maken ons ook medeplichtig.
Ignoring this reality and failing to send out a powerful message from Europe makes us an accessory.
medeplichtig
medeplichtig
De Commissie mag niet meegaan in deze geheimzinnigheid, noch er medeplichtig aan worden.
The Commission should not aid it in this secrecy or become complicit in it.
Dat is iets anders dan het Parlement gebruiken, of medeplichtig maken.
That does not mean I am using Parliament or making it complicit.
Laten wij daarom verstandig zijn, en ons niet naïef opstellen of medeplichtig worden aan een nieuwe volkenmoord.
Let us therefore be prudent, rather than naive or complicit in a further genocide.

Voorbeeldzinnen voor "medeplichtig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn deze context beginnen wij ons serieus medeplichtig te maken aan volkerenmoord.
In this context, we are really beginning to become the accomplices of genocide.
DutchDe Commissie mag niet meegaan in deze geheimzinnigheid, noch er medeplichtig aan worden.
The Commission should not aid it in this secrecy or become complicit in it.
DutchDat is iets anders dan het Parlement gebruiken, of medeplichtig maken.
That does not mean I am using Parliament or making it complicit.
DutchAls men zich in deze fase neutraal opstelt of zich distantieert, wordt men medeplichtig.
At this stage, sitting on the fence - or going nowhere near the fence - is tantamount to complicity.
DutchZe zijn immers in veel gevallen medeplichtig aan misdaden.
This is hardly surprising given that they have been accessories to crimes in many cases.
DutchWij mogen ons niet medeplichtig maken aan het benadelen van door ons gewenste programma's.
We must not make ourselves partly liable for possible damage to programmes of which we are in favour.
DutchMijnheer de Voorzitter, met zijn beleid ten aanzien van Kosovo maakt het Westen zich medeplichtig aan moord.
Mr President, western policy with regard to Kosovo is an accessory to murder.
DutchIk meen dat de lidstaten zich niet medeplichtig moeten maken aan marteling in derde landen.
I believe that the Member States must not be party to acts of torture carried out in non-EU countries.
DutchLaten wij daarom verstandig zijn, en ons niet naïef opstellen of medeplichtig worden aan een nieuwe volkenmoord.
Let us therefore be prudent, rather than naive or complicit in a further genocide.
DutchTegen degenen die medeplichtig zijn aan fraude en bedrog moet een tuchtprocedure worden ingesteld.
Those who have contributed to corruption and fraud must be subjected to disciplinary proceedings.
DutchDe meerderheid die stopzetting afwijst, maakt zich medeplichtig.
The majority that rejects stopping it becomes an accessory.
DutchIk wil ook reageren op de beschuldiging dat ik het Parlement zou vragen medeplichtig te worden.
I would like to say something to those who accuse me of having asked this Parliament for its complicity.
DutchIk heb het niet nodig om anderen medeplichtig te maken.
What I need to do is to ask you to accept your own responsibility.
DutchAls wij zelfs op dit terrein niets doen maken we ons medeplichtig!
Failure to do even that would be a sign of complicity.
DutchHet negeren van die realiteit en ook het uitblijven van een krachtig signaal van Europa maken ons ook medeplichtig.
Ignoring this reality and failing to send out a powerful message from Europe makes us an accessory.
DutchWij mogen niet medeplichtig worden aan die segregatie, die wij als een grote achteruitgang beschouwen.
We cannot be the accomplices of this kind of segregation, which in our eyes represents a seriously retrograde step.
DutchMijn derde kleine verhaaltje draait erom dat ik medeplichtig was in de introductie van trawlervisserij in Zuidoost Azië.
My third little story is that I was an accomplice in the introduction of trawling in Southeast Asia.
DutchOp die manier maken we onszelf er medeplichtig aan.
In so doing, we make ourselves complicit in them.
DutchVandaag betreur ik dat het Deens voorzitterschap medeplichtig is aan het bedriegen van de Ierse kiezers.
Today, however, I am sorry to say that the Danish President of the Council was party to the deception of the Irish voters.
DutchIk betreur ook zijn poging om dit Parlement medeplichtig te maken aan het besluit van de NAVO om deze wapens te gebruiken.
I deplore also his attempt to make this Parliament complicit in the decision by NATO to use these weapons.