"lokale overheid" vertalen - Engels

NL

"lokale overheid" in het Engels

NL lokale overheid
volume_up
{de}

lokale overheid
En in Stroud, heeft de transitiegroep eigenlijk het voedselplan van de lokale overheid geschreven.
And in Stroud, the transition group there, in effect, wrote the local government's food plan.
administratief medewerker lokale overheid
local government administrator
local government officer

Vergelijkbare vertalingen voor "lokale overheid" in Engels

lokale bijvoeglijk naamwoord
English
overheid zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "lokale overheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk heb voor een lokale overheid gewerkt, dus ik weet wat de echte problemen zijn.
I have worked for a local authority, so I know what the real problems are.
DutchDe lokale overheid interpreteert de wet al snel in het voordeel van een hogere kaste.
Local authorities are all too ready to interpret the law to the benefit of a higher caste.
DutchMaar al te vaak beschouwt de lokale en regionale overheid dit slechts als de zoveelste inkomstenbron.
Very often we have local and regional administrations run by the public sector who just regard this as yet another income stream.
DutchDe onthullingen volgden elkaar dagelijks op en de lokale overheid heeft gisteren een verhitte en intense discussie over deze zaak gevoerd.
Revelations followed daily and the local authority had a heated and intense discussion on this question yesterday.
DutchEr is in Kosovo geen lokale overheid.
DutchDat is prima, maar maak het de lokale overheid, de bevolking van de regio niet onmogelijk zelf te bepalen welke eisen ze aan de inschrijvers stellen.
That is fine, but do not exclude the local authority, the people of a region, from saying themselves what standards they demand of those who serve them.
DutchDe Commissie werkt momenteel samen met de Wereldbank en de lokale overheid aan een ontwikkelingsplan en -strategie voor de middellange termijn voor Kosovo.
The Commission is working with the World Bank and the local authorities to prepare a ‘ Kosovo Development Plan and Strategy ’ for the medium term.
DutchIk hoef maar naar mijn eigen land te kijken om te constateren dat in veel gevallen de lokale overheid of andere instanties zelf milieuschade veroorzaken.
I do not have to go any further than my own country to see that in many cases local authorities and so on are actually responsible themselves for environmental damage.
DutchJarenlang hadden zij hun relaties met de lokale, regionale en nationale overheid zorgvuldig opgebouwd en onderhouden, relaties gebaseerd op kwaliteit en vertrouwen wederzijds.
For years, they had carefully built up and nurtured their relationships with local, regional and national governments, relationships based on mutual quality and trust.
DutchRecent onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor de schendingen van de godsdienstvrijheid in China, de centrale overheid of lokale autoriteiten bracht een saillant lichtpuntje naar voren.
During a recent inquiry into whether it is the central government or local authorities that are responsible for the violations of freedom of religion in China, a salient point came to light.
DutchAls lid van een lokale overheid heb ik ooit gezien hoe een raad tijd, inspanningen en geld verkwiste door een kostbaar contract voor schoolmaaltijden dat onbevredigend bleek te zijn, te ontwarren.
I remember, as the member of a local authority, seeing a council waste time, effort and money trying to unscramble a valuable school meals contract that proved to be totally unsatisfactory.